Kreffektiva arbetsplatser

Är det fysiska kontoret dött?

Ulf Boman, senior advisor på analysföretaget Kairos Future, tror att »kreffektiva arbetsplatser« är framtiden. Här förklarar han varför!

Vad vill du säga till dem som hävdar att det traditionella kontoret är på väg att försvinna?

»Det beror på vad man menar med ›traditionellt‹. Kontoret som mötesplats kommer alltid att behövas. Vi behöver möta andra människor för att få nya idéer och utveckla våra verksamheter. Vi behöver också kontoret för att skapa en gemensam företagskultur och finna sociala samband. Däremot är kontoret som kontrollerad och kontrollerbar plats, där varje medarbetare har sin specifika plats och uppgift, dött. Kontoret är ›ett digitalt moln‹, men vi är också i behov av platser för möten och tankeutbyten.«

Ni har i en undersökning riktat blickarna mot så kallade »kreffektiva« arbetsplatser.
Vad menas med det?

»I framtiden kommer vi ställa helt andra krav på våra kontorsmiljöer. Varför jobba på en tråkig, stagnerande arbetsplats där ingenting utvecklas eller förändras, när man kan arbeta där det är kreativt, effektivt och engagerande? Det är en kreffektiv miljö. En arbetsplats med en verksamhet som hela tiden utvecklas, där man hittar på nya saker att göra, men också gör det på ett smartare och mer effektivt sätt. Fast effektivisering med enbart piska och utan engagemang blir bara kortsiktig förbättring. Kreffektivitet säkrar långsiktig framgång.«

Hur kommer coronapandemin att påverka och förändra framtidens arbetsplats? Ser ni tendenser redan nu?

»Tendenserna såg vi redan innan coronapandemin: alltmer digitalt, färre skrivbord, fler mötesrum, ökad flexibilitet och mer distansarbete… Allt detta har accelererat sedan i våras. Microsofts vd Satya Nadella satte fingret på händelseutvecklingen när han konstaterade: ›Vi har sett två års utveckling på två månader.‹ Framöver kommer vi vara på kontoret i minskad utsträckning, vi väljer själva när vi arbetar hemifrån eller på kontoret. Vi kommer att arbeta helt digitalt. Arbetsplatserna blir mer flexibla, vilket är positivt för den som söker omväxling men svårare för den som söker trygghet och stabilitet.« 

Text: Henrik Lenngren
Illustration: Maja Norrby
Foto: Marie-Therese Karlberg

Publicerad: torsdag 24 september, 2020

ULF BOMAN

Gör: Senior advisor på Kairos Future, har jobbat där sedan 1998.

Utbildning: Teknologie licentiat/framtidsstrateg.

Bor: Hässelby, utanför Stockholm.

Dold talang: Bakar bröd.

Bra bok: Tara Westwood – Educated.

Bra tv: Twin Peaks, Deutschland 86.

Udda intresse: Vinterbadar.

Bästa kontoret jag jobbat på: Kairos Future.