Arbetsplats 2.0

De nya 
kontorskoderna

När vi är mer hemma än på kontoret, hur kommer våra beteenden, rutiner och arbetsmönster påverkas. Vi frågade en beteendevetare, en HR-chef och en specialist i organisationspsykologi.

»Kontoret återskapas i en digital version«

»I det här läget kan vi välja att spjärna emot och drömma oss tillbaka till det gamla nuläget. Som aldrig kommer att komma tillbaka, förstås. Eller så kan vi på individnivå inse att vi här i Norden ändå är rätt väl förberedda och för vår egen skull hitta nya vägar att navigera i ett förändrat samhälle. 

För organisationens del handlar det om att släppa taget om fysiska kontor och i stället fokusera på medarbetarnas upplevelse – hur kan man bryta ned medarbetarupplevelsen i delar och hitta den minsta gemensamma nämnaren, för att sedan bygga upp den igen digitalt? 

Vi kommer att hitta sätt att återskapa sociala samlingspunkter, kontorssnack och annat. Troligtvis kommer vi att gå tillbaka till kontoren som arbetsplats, men de kommer inte att få ensamrätt på flitens glöd. Den kommer att lysa hemma, på kaféer och varhelst det finns internetuppkoppling. För dem som kan, alltså. För många som inte är tjänstemän kommer mycket att bli som vanligt igen – om man har ett jobb att gå tillbaka till.«

– Henrik Ladström, beteendevetare och expert på medarbetardigitalisering


»Ingen saknar överfulla matsalar«

»Det finns väldigt många fördelar med digitala arbetssätt – transparensen i kommunikationen har fått en skjuts framåt. Ett direktsänt digitalt frukostmöte är förvånansvärt engagerande och kul och dessutom kan det spelas in för dem som missar. Del­aktigheten får du genom chattfunktionen, och jag tror inte att någon saknar överfulla matsalar med dåligt ljud. 

I andra möten med färre deltagare går det fint att skapa delaktighet och trygghet. Dagliga morgonmöten är effektiva och lättillgängliga och där finns utrymme för snabba ›checkins‹ med fokus på mående och hur kul man har.

Förhoppningsvis ser vi slutet på dåligt ledarskap. Nu mer än någonsin behöver du få med dig andra, du behöver vara tydlig med vad som ska uppnås. Fokus blir på leveransen. Hur länge du sitter på kontoret är helt irrelevant. Den chef som säger att alla måste vara på plats på ett kontor kommer inte nå framgång. 

Kommunikationsförmåga har alltid varit viktigt, men nu blir det så tydligt när det saknas. För att skapa dynamik och delaktighet i digitala möten behöver du hjälpa till genom att gå laget runt, lyssna in och vara nyfiken.

Vi behöver och vill mötas fysiskt även i framtiden, men troligtvis blir kontoren mer av en social mötesplats, ett ställe för kreativitet då och då och där vi kan förstärka vi-känslan i teamet och i varumärket. Det som möjligen kan utmana på sikt med hemmajobbande är arbetsmiljöansvaret där arbets­givare har långtgående krav på sig, även i hemmiljö. Här behövs nytänkande.«

– Ulrika Ekbohm, HR-chef på Svenska Spel


»Delade agendor skapar struktur«

»För många innebär de justeringar som görs i arbetslivet en livsstilsförändring som kräver ett nytt ledarskap och medarbetarskap. När vi sällan möts kan stressreaktioner uppstå med upplevelsen av att ingen bryr sig. 

Det är viktigt att hålla i gång kontorssnacket, fortsätta bygga teamkänslan och mötas på de sätt som går – digitalt eller på promenad. I ­virtuella möten behövs feedback och stödjande kommunikation. Att dela agendor och fånga upp hur alla mår skapar struktur, tillit och är avgörande för om vi kommer bidra eller vara tysta. 

Vi reagerar olika utifrån förutsättningar och personlighet. En singel i en etta har inte samma sociala interaktion som en småbarnsförälder i en villa. I ett överbokat schema kan en tvätt innan Teamsmötet skapa balans. Andra jobbar jämt, med arbetet ständigt närvarande. Vissa har inte behov av kollegor, för andra utgör kollegorna merparten av ­kontakten med andra och arbetsplatsen är knuten till identiteten. 

Inget är rätt eller fel så länge den anställda följer arbetsplatsens direktiv och bidrar till förväntat resultat. För att hålla fokus behövs förväntningar på leverans, mål, resultat och uppföljning. Hemarbete sparar miljö, tid och pengar men förutsätter att vi kan hantera det. Med ett ömsesidigt förtroende kan vi få det bästa av två världar. Ett effektivt, hållbart arbetsliv och social interaktion. För många innebär det att hemarbetet är här för att stanna.«

– Alexandra Thomas, leg. psykolog och blivande specialist i organisationspsykologi


Text: Henrik Lenngren
Illustrationer: Maja Norrby

Publicerad: måndag 25 januari, 2021