Lena Bjurner, generalsekreterare på Sveriges HR Förening.

Hej HR!

Hållbara organisationer = hållbart samhälle

En fråga som blivit allt tydligare under pandemin är den om mänskligare arbetsplatser. Hur skapar man en sådan välmående organisation?

Avsnitt 8 av Hej HR! är ett spännande samtal mellan Sveriges HR Förenings generalsekreterare Lena Bjurner och Julia Norinder om social hållbarhet och värderingsbaserat ledarskap.

Julia Norinder är författare till boken Värderingsbaserat ledarskap: mening, tillit och transformation och var senast på SIDA i en roll som chef för kommunikation, HR och säkerhet.

Lyssna här!

Publicerad: måndag 26 april, 2021

Julia Norinder