Alla inlägg av kairistila

jun 22, 2022

Vikten av förutsägbarhet i ett alltmer gränslöst arbetsliv

Vi återkommer till ämnet självledarskap som vi pratade med Gisela om senast hon var med i podden. Nu har vi fokus på vad självledarskap innebär i det nya hybrida arbetslivet som är ett än mer »underdesignat« och gränslöst arbete. Vidare pratar vi om vikten av förutsägbarhet och att både individer och grupper behöver fundera på … Fortsätt läsa Vikten av förutsägbarhet i ett alltmer gränslöst arbetsliv


jun 16, 2022

Fördomsfällan

Varför blir så många inkompetenta män ledare?  Den tillspetsade frågan ställdes i en artikel i Harvard Business Review år 2013. Snart tio år sedan, men inget särskilt har hänt sedan dess. Förbluffande många medelmåttiga män har styrt länder, imperier och företag i tusentals år. De fortsätter att klättra till de högsta positionerna, och ofta på … Fortsätt läsa Fördomsfällan


jun 16, 2022

Tretton rätt

Upskill och reskill Smart kompetensutveckling för dig, ditt team och din organisation (Pär Lager) Enligt författaren den första mer omfattande texten på svenska om OKR (objectives & key results), ett kraftfullt verktyg för att öka medarbetarnas engagemang. Boken är en tydlig introduktion till hur du arbetar med denna typ av målstyrning – med konkreta verktyg … Fortsätt läsa Tretton rätt


jun 16, 2022

Det digitala steget

1. Skapa ett system »Det går lättare att jobba mer effektivt med processerna.« »Genom digitalisering får ni på HR-avdelningarna mer tid över för det som är väsentligt.  Fördelen med digitaliseringen är att du kan skapa mer effektiva arbetsprocesser, göra saker på nya sätt, fokusera på varje individ och skapa värde. Både internt, för kunder och … Fortsätt läsa Det digitala steget


jun 16, 2022

»Militärchefen hatade allt jag stod för, men berömde mig för att jag stod pall.«

Jag träffar Anders Kompass på kafé Vete­katten i Stockholm. Efter intervjun ska han hasta vidare till Kungliga slottet och tala vid en årlig stipendieutdelning. Det ges till »unga ledare som visat prov på ett gott, värdebaserat ledarskap karaktäriserat av mod, omtanke och handlingskraft«, som kungens stiftelse Ungt Ledarskap uttrycker det. Vad ­stipendiet heter? Kompassrosen. Men … Fortsätt läsa »Militärchefen hatade allt jag stod för, men berömde mig för att jag stod pall.«


jun 12, 2022

Vuxenutveckling: Hur hanterar man förändring och komplexitet?

Kan man säga att medarbetare och ledare som nått en högre nivå av vuxenutveckling har bättre förutsättningar att hantera och leda förändring? Har de förmågan att lyssna på andras perspektiv, involvera fler i beslutsfattande, använda feedback och förstå sina egna reaktioner i större utsträckning? Kristian, Johan och Zorica diskuterar hur individuell- och kollektiv ledarskapsutveckling kan … Fortsätt läsa Vuxenutveckling: Hur hanterar man förändring och komplexitet?


jun 12, 2022

Strategiskt hållbarhetsarbete ur ett HR-perspektiv

Företaget har sedan start haft ett hållbarhetsperspektiv med i verksamheten men saknade en strategi och en samlad överblick. Med »små snabba steg« tittar de på vad de kan göra i det lilla, testar sig fram och applicerar sedan i andra delar av organisationen. Det blir snack om bland annat  vikten av att involvera hela organisationen … Fortsätt läsa Strategiskt hållbarhetsarbete ur ett HR-perspektiv


jun 03, 2022

Talangjakt pågår

Var är all talang när man behöver den? Nystartade Sweden Talent Foundation ska hjälpa landet att söka och finna kompetenta medarbetare, oavsett nationalitet. Organisationen är ideell och leds av Patrick Hamilton Walsh, prisbelönt författare från ­Irland och tidigare head of talent på Invest Stockholm.  »En dansk studie visar att 25 ­studenter kan generera nära 2,6 … Fortsätt läsa Talangjakt pågår


maj 24, 2022

Norden runt

5 huvudområden i fokus i årets undersökning 1. Nya flexibla arbetssätt 2. Kompetensförsörjning 3. Teknik & digitalisering 4. Hållbarhet 5. HR:s prioriteringar En av de stora utmaningarna framöver är att hinna med i den tekniska utvecklingen. Hela 57 procent av de tillfrågade organisationerna uppger att de i någon mån har ett erfarenhets- och kompetensgap som måste fyllas. 76%  av organisationerna … Fortsätt läsa Norden runt


maj 24, 2022

Hemligaste rummet

Anna Tebelius Bodin ville förstå hjärnan för att förstå sig själv. Det tog henne först till Lund och sedan till Harvard. Hon menar att vi blir bättre på att leda oss själva – och andra! – genom livet och karriären om vi bara förstår lite mer om hur hjärnan fungerar. För HR People berättar hon … Fortsätt läsa Hemligaste rummet


maj 24, 2022

Dagens krisplanering kräver annat tänk

Givet kostnadsökningarna och världsläget är många styrelser just nu fokuserade på att planera för större besparingar, och många HR-avdelningar är redan i gång med att analysera personalkostnaderna. Med erfarenheter från tidigare kriser har många en stor verktygslåda med lösningar.  Klassiska exempel är frysta rekryteringar, att växla av konsulter och reducerade förmåner. Till dessa kan nu … Fortsätt läsa Dagens krisplanering kräver annat tänk


maj 24, 2022

Hitta din inre ledare

I höst arrangerar Sveriges HR Förening en utbildning i digitaliseringsfrågan, för att med ett ord ­beskriva det jätteområde som snart sagt alla verksamheter är involverade i. Utbildningsansvarig är Per Thilander, universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, med human resources management som forskningsområde. »Föreningens medlemmar pratar ofta om hur man ska ta sig an den digitala transformationen, … Fortsätt läsa Hitta din inre ledare


maj 24, 2022

Spelet utan slut

Få saker är så utmanande som när vi konfronteras med våra egna rädslor. Nu behöver det inte vara så dramatiskt som att vi får en puffra mot tinningen för att vi bokstavligen ska frysa till is. Det kan räcka med att vår närmaste chef får ett obehagligt bryt på måndagsmötet för att vi ska känna … Fortsätt läsa Spelet utan slut


maj 24, 2022

Under ytan

I en värld av ytligt tyckande vill Johan Segergren och Zorica Bodiroza gå på djupet. I sin podd Fråga forskaren gör de just det: pratar med forskare som har ingående fakta och kunskaper inom ett ämne. »Tittar man på Linkedin, som har en viss påverkan på folk i vår bransch, så undrar man ju var de … Fortsätt läsa Under ytan


maj 24, 2022

Nu förstärker HR Föreningen

Sveriges HR Förening har fått tillökning: en ny community coordinator. Cecilia Bisgaard kommer senast från startup- och innovationssfären, där hon arbetade med att utveckla just communities. »Där såg jag hur viktigt det är för bolagens utveckling att människor sätts i centrum. Därför är jag stolt och glad över att nu få bidra till att föra … Fortsätt läsa Nu förstärker HR Föreningen