Visa alla nätverk (30)

HR Navet

Region: Syd Östra

Navet är ett nätverk för företagare inom personalområdet. Nätverket har ett kommersiellt syfte med sin verksamhet och bestämmer löpande teman för träffarna utifrån aktuella frågor. Tillsammans driver nätverksdeltagarna såväl sina egna verksamheters frågor som andra viktiga frågor inom HR-området i en professionell och affärsmässig anda.

Syftet med nätverket är även att utbyta erfarenheter och ge stöd och tips till varandra. Genom ett deltagande utvidgar medlemmarna sitt kontaktnät och skapar nya möjligheter till samarbete och affärer. Som medlem förväntas du kunna delta aktivt.

Navets träffar äger oftast rum i Norrköping eller Linköping. Nätverkets koordinator är Bengt-Ove Jonsson från Classicus.
bengt-ove.jonsson@classicus.se
076-771 65 51
www.classicus.se

Målgrupp
Våra nätverksdeltagare har en gedigen och generell HR-kompetens kompletterad med olika specialistområden – tillsammans bildar vi ett HR-nav. Medlemmarnas kompetenser täcker bland annat områden som kompetensförsörjning och kompetensutveckling, chefsutveckling, rekrytering, karriärcoachning/samtalsstöd, rehabilitering, omställning och interimslösningar.

Har du frågor om nätverket, ditt deltagande eller medlemskap, vänligen kontakta:

Tobias Odervång
Epost: tobias.odervang@sverigeshrforening.se

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018