Visa alla nätverk (30)

HR Partners

Region: Västra

HR Partners är ett nätverk som har fokus på den breda HR rollen, en roll där vi förväntas vara HR-specialist och HR-generalist samtidigt.

Nätverket består till större delen av HR-generalister och träffas cirka var sjätte vecka. Nätverket bestämmer själva tema för träffarna efter vad som är aktuellt i sitt arbete och bokar ibland in föreläsare till träffarna. Nätverket träffas även för att föra fria diskussioner över en lunch eller liknande – syftet med nätverket är att utbyta erfarenheter och ge stöd & tips till varandra!

Detta nätverk träffas i Göteborgstrakten.

Har du frågor om nätverket, ditt deltagande eller medlemskap, vänligen kontakta:

Tobias Odervång
Epost: tobias.odervang@sverigeshrforening.se

Publicerad: onsdag 7 februari, 2018