Visa alla utbildningar (4)

Arbetsrätt

Stockholm, 9 december 2019

Vi går igenom den arbetsrätt som HR behöver för sitt dagliga arbete. Vi tar en praktisk approach och ser på de regelverk som HR-funktionen behöver ha förståelse av; och även ha kontroll över ur ett compliance-perspektiv.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

  • Hur ska organisatoriska förändringar hanteras och hur sker samspel med fackliga organisationer?
  • Hur bör svåra uppsägningar tacklas? Vad händer vid tvist?
  • Vad är lämpligt att reglera i anställningsavtalet och vad ska regleras genom policies? Kan anställningsvillkor omregleras – kan man sänka lönen?
  • Ny rättspraxis för användning av konkurrensklausuler – vad innebär det rent praktiskt för en arbetsgivare?

Läs mer >>

Publicerad: tisdag 2 juli, 2019