85
av Sveriges cirka 4 500 000 anställda får friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare. 16 procent utnyttjar det dock inte.
Källa: SIFO