Siffra-HRP-feb
Så många använder redan AI i sitt dagliga arbete. Av dessa är 29 % frustrerade av fel och misstag i AI-systemen...
Källa: Medius