Siffra-HRP-okt_1-1
Andelen kvinnliga börs-vd:ar dyker dramatiskt Av 135 storbolag är det knappt 10 procent som leds av en kvinna. Skärpning!
Källa: Dagens industri