Monica Längbo, HR-direktör på ManpowerGroup

Insikt

#metoo… 
Och sedan då?

Vi frågade 8 HR-chefer hur #metoo påverkat dem och vad de tror att rörelsen kommer att betyda för samhällsutvecklingen.

Monica Längbo, HR-direktör på ManpowerGroup (bilden ovan)

»Vi har ånyo diskuterat igenom policys och rutiner för sexuella trakasserier och konstaterat att de är bra. Flera kunder har efterfrågat information. De vill säkerställa att vi som leverantör av kompetens har hög etik. Däremot har vi inte fått in fler anmälningar från våra 12 000 medarbetare. Effekten av #metoo är här för att stanna. Jag ser det som en möjlighet. Vi vinner på att skapa ett mer respektfullt, sundare och starkare klimat.«

Lena Eliasson, HR-direktör på Saab

»#metoo har visat att omfattningen av trakasserier är stor och att vem som helst kan drabbas. Som HR-direktör har jag sett till att påminna samtliga anställda om vad som gäller när man jobbar på företaget. #metoo har också fungerat som en påminnelse om vikten av vårt långsiktiga arbete för att höja fler kvinnor till ledande roller, Personligen ser jag #metoo-rörelsen som en revolution. Jag tror att #metoo kommer att -resultera i förändring på riktigt.«

Henrik Dider, HR-direktör på Scandic Hotels

»Vi har klara policys för hur vi ska behandla varandra i vardagen. I vår uppförandekod har vi markerat att vi inte accepterar diskriminering eller kränkande behandling. Det gäller mellan våra medarbetare och självklart också mellan gäst och medarbetare. Frågorna är inte nya för oss men #metoo-kampanjen har gett oss anledning att ta upp dem igen och tydliggöra vad som gäller. Förhoppningsvis leder det till att vi alla behandlar varandra bättre och med omtanke och respekt.«

Wivecka Ljungh, HR- & kvalitetschef på Bostads AB Mimer

»#metoo har blottlagt stora strukturproblem. Vi har tydliga riktlinjer mot diskriminering. Trots det har #metoo påverkat oss. Kränkningar mellan kön har diskuterats.Vi har haft #metoo på agendan på våra arbetsplatsträffar och har tillsammans lyssnat på Mary Juusela om att toleransen för de flesta olikheter är låg. Hon utmanar oss att ›be the change!‹ Lyckas vi samla krafterna och se problemen, då betyder #metoo mycket.«

Nathalie Berthelius, HR-chef på Wise Group

»#metoo bekräftar att företagskulturen är en framgångsfaktor som ska attrahera både män och kvinnor. Då måste kvinnliga förebilder ta plats i chefsleden och det ska finnas en ömsesidig respekt, oavsett kön. Vår satsning på självledarskap känns relevant där fokus är på ›önskvärt beteende‹. #metoo öppnar för ett annat debattklimat som utmanar företag, politiker och människor att agera. Men det är oroväckande att en del inte har högre förtroende för rättsväsendet än att de tar saken i egna händer.«

Daniel Almstedt, HR-chef på Casino Cosmopol

»Hos oss bryr sig människor om -människor, men precis som på många andra stora arbets-platser är allt inte rosenrött. Sedan flera år tillbaka har vi lagt ner mycket tid på att kommunicera att det är nolltolerans som råder när det gäller rasistiska, kränkande, diskriminerande och sexistiska uttalanden. Vi ska bemöta våra kollegor och gäster med öppenhet och respekt, och vi förväntar oss detsamma från dem vi möter. Det ska vara glasklart för samtliga. När vi får kännedom om att någon känner sig kränkt agerar vi omedelbart, och när vi har agerat så återkopplar vi till den som gjort anmälan. För samhällsutvecklingen i stort tycker jag att det är mycket bra att detta kommit upp till ytan, att tabun är brutna, så att vi tillsammans kan agera emot denna typ av sjuka beteenden framöver.«

 

Suzi Pergel, HR-chef
Gislaveds kommun

»Vi märker att diskussioner sker på arbetsplatserna inom kommunen om vad #metoo-kampanjen står för. Vi på HR har själva stöttat upp cheferna vid deras dialoger om #metoo och sett nyttan av att frågan lyfts. Skuldfrågan diskuteras på arbetsplatserna och vad som är juridiskt och etiskt riktigt. Jag tror att detta är början på en revolution. Man vågar prata om det man utsatts för, samt att det inte längre accepteras på samma sätt som tidigare.«

Anna Pontén, HR-chef på Deloitte

»Vi har alltid haft högt fokus på att motverka kränkande särbehandling i alla dess former och det är inget som förändrats under det senaste året. Relativt tidigt under #metoo-kampanjen gjorde ledningen ett uttalande till alla medarbetare där vi kommenterade kampanjen och underströk Deloittes nolltolerans mot sådana beteenden och handlingar som det vittnats om i denna kampanj. I det bredare perspektivet tror jag att integritet och etik kommer att lyftas upp på dagordningen på ett tydligare sätt. I näringslivet kommer större vikt att läggas vid att verifiera att de parter man samarbetar med har en sund kultur där medarbetare respekteras och behandlas lika. Jag tror även att olämpliga beteenden i högre grad kommer att uppmärksammas, och att flera kommer känna ansvar att markera om det händer, samt rapportera till lämplig part. Allt detta leder i förlängningen till att förstärka jämställdheten i samhället.«

UNIK UNDERSÖKNING

HR Föreningens medlemmar om #metoo:
70% Tror att #metoo bidragit till att sexuella kränkningar får mer fokus i det dagliga HR-arbetet.
54 % Tror att frågorna får ökat fokus i ledningsgruppen.
51 % tror inte att #metoo redan lett till konkreta aktiviteter för att förebygga kränkningar.
51 % anser att cheferna inte har tillräckligt med kunskap för att kunna förebygga och hantera sexuella trakasserier på arbetsplatsen
33 % har någon gång blivit utsatt för någon form av sexuell anspelning, kränkning eller trakasseri på sin arbetsplats
30 % av dessa anser att arbetsgivare agerade korrekt i situationen.

Publicerad: fredag 16 februari, 2018

Jag tror att #metoo kommer att resultera i förändring på riktigt.