INSPIRATION

Böckerna som nominerats till Årets HR-bok – här är hela listan

Priset för Årets HR-bok delas ut av Sveriges HR Förening under eventet HR NU i maj 2018. Här är de nominerade böckerna.

Den bok som har chans att vinna behöver vara skriven av en svensk författare och den ska inte vara släppt i en tidigare upplaga.

Juryn verkar under Sveriges HR Förening och består av sju erfarna HR—medarbetare från såväl offentlig som privat sektor och från olika delar av Sverige.

Arbetet med att utse Årets HR-bok pågår under ett års tid. Under februari utses topplistan med de böcker som har chans att vinna och under maj presenteras vinnaren av årets HR-bok.

– Jag tycker att bokjuryns arbete är både viktigt och spännande. Att ständigt kompetensutveckla och ge plats för nya tankar och idéer är en av nycklarna till framgång och där gör bokjuryn ett jättearbete i att noggrant plocka fram det bästa för HR. Genom topplistans sju böcker kommer du kunna hålla dig uppdaterad och påläst. Det skall bli roligt att följa juryns arbete framåt för att få se vilken av dessa som blir utsedd till Årets HR-bok 2017! Säger Manne Didehvar, generalsekreterare för Sveriges HR Förening.

 

Topplistan för årets HR-bok 2017

 

Psykosocial arbetsmiljö, Ekelöf, Mats

Psykosocial arbetsmiljö är mycket användbar och gedigen. Boken är aktuell och heltäckande. Boken kan läsas av både den som ska börja jobba med Psyksocial arbetsmiljö och den som vill vidareutveckla sig, då boken innehåller både bas- och fördjupningsinformation. Författaren fördjupar och förklarar Arbetsmiljöverkets AFS i ämnet och ger förslag till hur man kan jobba för att få en bra arbetsmiljö.

 

En liten bok om mål, Söderfjäll, S. & Svensson, C.

Författarna till ”En liten bok om mål” har på ett smart och kreativt sätt tryckt in ett stort innehåll i ett litet format. Boken ger läsaren ett begreppsbibliotek som skapar förutsättningar för att prata om mål på samma sätt oavsett vilken avdelning eller nivå man arbetar på i en verksamhet. Innehållet är baserat på omfattande forskning om mål och hur man sätter dessa samt förklaras på ett enkelt och väldigt pedagogiskt sätt. En användbar bok för såväl HR som Chef.

 

Teaming, Billman, K. & Engquist, C.

En riktig bra och välskriven bok om team på svenska. Författarnas långa erfarenhet inom området och sättet boken är skriven på med en bra balans mellan teori och praktik gör den väldigt intressant. ”Teaming” innehåller konkreta övningar som man själv kan arbeta med för att lyfta teamarbetet i organisationen. Trots mängden böcker som skrivits om team känns denna bok nytänkande och fyller ett tomrum på marknaden där de kända teamteorierna lyfts fram och används på ett nytt sätt.

 

Reflexivt ledarskap,Alvesson, M. & Blom, M. & Sveningsson, S.

Detta är en riktigt bra fördjupningsbok i ämnet ledarskap i allmänhet och reflexivt ledarskap synnerhet. Stommen i boken är att ledare kan använda sig av fem stilar för att utöva sitt ledarskap. Hen kan Profeter visioner, Predika värderingar vara Psykoterapeutiskt stöd, utöva Partyvärdskap eller vara ett Pedagogiskt stöd. Dessa metaforer som författarna introducerar för att prata om olika ledartyper känns användbart, nytt och boken speglar samhället idag. Det finns en god balans mellan forskning och praktik. Boken uppmanar till reflektion och är bra för den som arbetat med ledarutveckling men som vill ha påfyllning.

 

Ledarskapsmodellen, Larsson, G. & Lundin, J. & Zander, A.

Boken ”Ledarskapsmodellen” innehåller en bra och användbar modell för att jobba med hur man matchar ledaren till den organisatoriska verkligheten. Modellen har använts inom Försvaret sedan början av 2000-talet. Det märks att boken är skriven av några av de främsta forskarna från Försvarshögskolan, vilket gör att innehållet är har en djup och bredd som ibland saknas i andra böcker inom ledarskapsområdet.

 

Att förebygga och hantera påverkansförsök, Jonsson, A. & Hurve, K. & Skinnari, J.

Denna bok tar upp ett ämne, påverkansförsök, där det tidigare funnits ett gap på marknaden. Boken är handfast, mycket praktisk och kan användas av såväl HR-avdelningar som chefer. Även om innehållet har den offentliga sektorn som huvudmålgrupp fungerar den även i privat sektor då antalet företag som gör affärer eller samagerar med offentliga förvaltningar är många. Boken ger konkreta tips på hur man kan förebygga otillbörlig påverkan. En bok med ett ämne som ligger väldigt väl i tiden!

 

Employer Branding, Parment, A. & Dyhre, A. & Rony Lutz, H.

Boken Employer Branding är en grundpelare för alla som jobbar med att hitta talanger till sitt företag. Med ett antal olika undersökningar som grund ger författarna en aktuell bild vilka utmaningar som svenska företag har i framtiden när det gäller att locka till sig nya medarbetare. Ett stort plus är att författarna bjudit in flera namnkunniga personer som jobbar professionellt med employer branding för att dela med sig av sina erfarenheter.

De som ingår i juryn är: Ordförande: Stefan Valerius, Ulrika Walldorf, Johan Hydén Kamp, Patrizia Bricca, Catarina Krüger, Björn Lorentzon, Petronella Wacker

 

Publicerad: måndag 26 februari, 2018