Patrick Littorin, Psykometrika

tester

»Det finns en övertro på vad personlighetstester säger om en människa.«

Patrick Littorin, en av grundarna av Psykometrika, är kritisk till att projektiva tester avgör om flyktingar anses ha asylskäl.

Homosexuella som flyr från sharialagar i Nigeria möts av projektiva tester som ska avgöra om deras historia är sann. Ungern är ett land där personlighetstester används för att avgöra flyktingars sexuella läggning.

Patrick Littorin, en av grundarna av Psykometrika, ställer sig kritisk till att  dylika tester ska  avgöra om flyktingar kan anses ha asylskäl.

»Jag har inget bra svar på hur man ska göra i stället men det känns tokigt det som nu sker i södra Europa, där man använder obskyra, projektiva tester för att försöka avgöra om någon är exempelvis homosexuell. Det är skrämmande att kunskapsnivån så låg«, säger han till HR People.

Enligt UNHCR lämnar varje dag i genomsnitt 42 500 människor sina hem till följd av krig, konflikter eller brott mot mänskliga rättigheter. Av dem har 2,6 miljoner lämnat in en asylansökan i Europa. Enligt EU-domstolen måste medlemsländerna ta emot dessa flyktingar. I de fall en flykting uppger att han är homosexuell kan det vara juridiskt svårt att bevisa motsatsen.

»Bland annat har Rorschach använts, vet jag«, säger Patrick Littorin. »Men det finns fler tester där man försöker fånga människors undermedvetna. Problemet är bara att det inte finns några vetenskapliga belägg för att de fungerar. De projektiva testerna bygger på Freuds gamla teorier, som inte har någon egentlig bärighet i dagens forskning. Sedan kan för all del vissa terapeuter hävda annorlunda. Freud kanske hade varit värd ett nobelpris men i så fall i litteratur, inte i vetenskap. Han skrev underhållande.«

Patrick Littorin har ett förflutet som journalist och som sådan gjorde han den första kartläggningen av testbranschen. Han är skeptisk till många av de personlighetstester som i dag finns på marknaden, även några av de mest använda.

»Det finns ingen dokumentation som kan belägga de här metoderna vetenskaplig. Om man nu tror att vetenskap tillför något … MyersBriggs kan ju vara ett trevligt sällskapsspel om man vill få en bokstavskombination på vem man är men sanningen är att människor är mer komplexa än en bokstavskombination. Man är inte gul eller grön. Man kan inte ha en färg, man är både snäll och dum. Jungs text om arketyper är trevlig läsning men det har ingen koppling till verkligheten. MyersBriggs lanserades på 1940-talet av två amerikanska psykologer som såg det kommersiella värdet. Men jag tror inte att Jung kände igen sig. Och tyvärr finns det en negativ korrelation här: Ju mer inkompetent man är, desto mer tror man på testresultaten.«

Trots det verkar han själv i just den branschen. Psykometrika startade han 2006 som ett forskningsbolag tillsammans med Bo Ekehammar, professor emeritus i psykologi vid Stockholms universitet. Psykometrika har ett testbatteri där frågorna kopplats till personlighet, och andra faktorer som mäter framgång i dagens arbetsliv.

»Hela branschen är jätteskum. Så varför håller jag på med det? Jo, för att det finns så mycket att ändra och utveckla. Det kan vara svårt att förstå kvalitetsskillnader och det är en anledning till att vi startade Psykometrika. Det handlar om att ta tillvara ny kunskap.«

»Ett test måste vara replikerbart. Man ska kunna göra om ett test och få samma resultat. Det är den stora nackdelen med projektiva tester. De uppvisar olika resultat.«

I Sverige används inte projektiva tester på flyktingar i Sverige.

»Bara i klinisk miljö. Rorschach används till exempel inom rättspsykiatrin för att identifiera kraftigt avvikande personlighetsstörningar och psykopati.«

TEXT: TOMMY JEPPSSON

Publicerad: torsdag 1 mars, 2018

Psykometrika

Psykometrikas testbatteri är ett normativt verktyg baserat på  forskning och som uppvisar  höga värden vad gäller tillförlitlighet och validitet. Testbatteriomfattart 18 deltest där varje delmäter en separat psykologisk faktor. Samtliga dessa har en  koppling till arbetslivet. De är indelade i fem kategorier:

  1. Inställning till arbetet
  2.  Personlighet ”Big Five”
  3.  Personlighet och värderingar
  4. Prestation och förmåga
  5. ”Dark personality”

MyersBriggs lanserades på 1930-talet av två amerikanska psykologer som såg det kommersiella värdet. Men jag tror inte att Jung kände igen sig.