insikt

»De viktigaste rummen på ett företag är mellanrummen«

Tommy Lundberg har skrivit flera böcker om ledarskap och medarbetarskap. För att vi ska förstå vad han menar målar han upp bilden av … en hjärna.

»I hjärnan är cellerna inte i direkt kontakt med varandra, det finns ett litet mellanrum där kommunikationen sker, där informationen överförs. Det är alltså i mellanrummen allt livsviktigt händer. Samma sak är det i en organisation: det är mellan människorna all utveckling sker. Det gäller alltså att skapa mellanrum, där människor kan mötas kring hur vi ska kunna samarbeta effektivt.«

Men utöver utrymme i schemat och plats att vara på måste det till en inte självklar ingrediens: psykologisk trygghet.

»Känner vi oss inte trygga går vi snabbt i försvar kring både våra tankar och vår position. Organisationsschemat blir ett hinder och då blir det kortslutning.«

Tommy är författare, föreläsare, konsult och har dessutom arbetat länge i reklambranschen.

»Inget är så otäckt som att lägga fram en idé när alla tittar på dig och du riskerar att bli sågad. Där kan resten av näringslivet lära av reklamvärlden. För där skiljer man på sak och person i kreativa processer. Ifrågasätter inte varandra, utan tar varandras idéer som språngbräda för nästa idé.«

»Du måste skapa rum där man inte är rädd för att göra fel. Men du kan inte tvinga fram oräddhet i en rädd organisation.«

Tommy tar fram sin Tillitstrappa: ett stöd för att nå trygghet och därmed framgång.

»Se till att personalen samlas och förklara vad ni vill åstadkomma och vilka resurser ni har. Sedan får alla prata av sig. Från ett samtal kan det sedan växa fram samsyn och samförstånd, och då börjar de här ’hjärncellerna´ att arbeta ihop som en kollektiv kompetens.«

Den som vill lyckas får dock räkna med att »ta trappan« om och om igen.

»Mötena i mellanrummet måste ske ständigt. Världen förändras ju hela tiden, och verksamhetens förutsättningar med den.«

Text: Pontus Dahlman

Publicerad: tisdag 20 mars, 2018

Du måste skapa rum där man inte är rädd för att göra fel. Men du kan inte tvinga fram oräddhet i en rädd organisation.