Rekrytering

Akut brist på kunskap

Maria Rankka vill se en ökad kompetensinvandring.

Brist på kompetens är ett stort problem i Sverige. Och det kommer att växa. I en undersökning från Manpower uppger 36 procent av arbetsgivarna att de har svårt att rekrytera medarbetare. Tillväxtverkets siffror säger samma sak: 7 av 10 företag hindras från expansion på grund av kompetensbrist.

Vi utvisar hundratals personer med viktig kompetens på grund av små tekniska misstag.

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare, kräver snabba initiativ för att åtgärda problemet.

»Jag tror att innerst inne känner nog många politiker att detta är en utmaning men frågan är om de har förmågan att göra det som krävs Vi har en stor kompetensbrist. Samtidigt utvisar vi personer för små misstag sprungna ur ett komplicerat regelverk.«

Enligt prognoser från Cedefop väntas antalet lågkvalificerade jobb i Sverige minska med 133 000 fram till 2025. Antalet högkvalificerade jobb kommer att öka med 760 000.

»Högskolorna utbildar inte tillräckligt många, tillräckligt snabbt. För mig blir då kompetensinvandring det självklara svaret. Det måste bli enklare för talang att söka sig till Sverige: Men skatterna är för höga, vi har bostadsbrist. Det krävs omfattande strukturella reformer.«

Andra lyckas betydligt bättre. Länder som Luxemburg, Schweiz, Kanada, Irland och USA rankas alla högre än Sverige i talangattraktion i förhållande till ländernas befolkning.

Publicerad: söndag 25 mars, 2018

MARIAS PLAN

1. Förenkla byråkratin

Långa väntetider för arbetstillstånd skapar osäkerhet och kan leda till att internationella rekryteringar uteblir. Beslutsprocesserna och kriterierna måste bli mer förutsägbara.

2. Inför talangvisum

Talangvisum kan utfärdas till personer med examen på master- eller doktorsnivå från något av de 200 högst rankade universiteten i världen. Visumet ger möjlighet att söka arbete i Sverige under ett år. Även ett visum för investerare och entreprenörer bör införas.

3. Utse en talangambassadör …

… och etablera ett talangcentrum. Uppdraget för talangambassadören bör vara att tillsammans med Utrikesdepartementet stärka marknadsföringen av Sverige som arbetsdestination. Det behövs även en fysisk plats där talanger kan få information och hjälp i visumfrågor, skattefrågor och med andra administrativa ärenden.

4. Utveckla systemet med expertskatt

Experter som rekryteras till Sverige från utlandet erbjuds 25 procent lättnad på inkomstskatt och arbetsgivaravgifter i maximalt tre år. Flera konkurrentländer har redan generösare regler.