Luft

Gäsp!

Ursäkta mig, luften tog bara slut.

Efter en halvtimme tar luften bokstavligen slut i rummet och ögonlocken blir bara tyngre och tyngre. Känns det igen? Då hjälper det inte ens att sträckäta reklampralinerna ur glasskålen mitt på bordet – tankarna snurrar och får inget riktigt fäste.

För en tid sedan gjorde Harvard University ett intressant experiment.

Under sex dagar placerades deltagarna i försöket i olika rum med varierande luftkvalitet. Målsättningen var att ta reda på hur kemikalier i möbler och mattor påverkar vår hälsa och vad som händer med vår produktivitet när ventilationen förändras.

En fråga som med den nya tidens arkitektur med hermetiskt tillslutna och energisnåla byggnader blivit allt mer aktuell.

Här nedan kan du se hur bra respektive dålig luft påverkar oss.

–•–

131 %

effektivare är din hjärna i en krissituation om du befinner dig i ett rum med bra luft respektive dålig luft.

–•–

288 %

Så mycket bättre blir vår förmåga att tänka strategiskt i ett rum med bra luftkvalitet. Värt att tänka på när det är dags att rita upp nästa affärsplan.

–•–

Visste du att

inomhusluft i genomsnitt är 5–10 gånger sämre än utomhusluft? I ett överfullt konferensrum kan den vara upp till 100 gånger sämre.

–•–

Tips: Fläktarna på jobbet ska kontrolleras vart tredje eller sjätte år, beroende på vad lokalerna används till. Detta är en obligatorisk så kallad OVK-besiktning. Tänk på att den vanligaste anledningen till att fläktar stängs av är att de bullrar.

–•–

Lösningen till bättre luft? En luftrenare, så klart! Svenska Blueair har utvecklat en patenterad teknologi, HEPASilent Technology, som tar bort 99,97 procent av alla farliga luftpartiklar. Bästa hjälpen för alla med allergier.

–•–

20–24 °C

Det är Arbetsmiljöverkets rekommendation för vilken temperatur det ska vara på kontoret. Det finns dock ingen lag som reglerar detta.

–•–

301 %

bättre blir vi på att ta emot stora mängder information på kort tid  om luften i rummet är ren.

Text: Anna Eriksson
Foto: Shutterstock

Publicerad: söndag 25 mars, 2018