Uppsnappat

Kulturnytt!

Det finns åtta dominerande företagskulturer – hur ser det ut på ditt jobb?

Vilka värderingar är det som styr ett företag? Hur agerar vi som grupp i givna situationer?

Kultur är det där odefinierbara ordet som alla medarbetare i ett företag automatiskt sluter upp bakom – utan att vi för den skull riktigt vet hur det fungerar. »Det sitter i väggarna brukar vi säga«, när vi ska berätta för en kund eller en ny medarbetare hur saker och ting fungerar.

Ändå är det oftast kulturen som bestämmer allt. Man kan ha hur många affärsplaner, strategi- och styrdokument som helst, men om kulturen vill något annat så kommer det sannolikt inte fungera.

Amerikanska Harvard Business Review har i en gigantisk undersökning studerat 230 företag och 1 300 ledare över hela världen, plus att man analyserat onlinesvaren från över 25 000 medarbetare och kommit fram till att det finns åtta dominerande företagskulturer. Ingen av dem är bättre eller sämre än någon annan, däremot har de genom en rad händelser vuxit fram och fått medarbetarna att enas om ett sätt att se på tillvaron. Ta en titt på diagrammet här intill, ju längre från varandra kulturerna är placerade, desto svårare blir det för dem att fungera ihop. Vilket också är en tydlig signal om hur betydelsefull HR-avdelningen är ur ett affärsmässigt perspektiv. En mindre lyckad rekrytering av en medarbetare eller en ledare som står för en annan kultur kan rubba balansen i ett helt företag. För att inte tala om svårigheten att slå ihop två bolag med varandra. Därför är det minst sagt förvånande att det fortfarande finns företag där HR-chefen inte sitter i ledningsgruppen. Skärpning.

 

 

Text: Anna Jonsson
Källa: Harvard Business Review

Publicerad: söndag 25 mars, 2018

KULTURRESA?

Jo, visst är det möjligt att byta kultur, men då krävs det att ledarna är fullt medvetna om den rådande kulturen i organisationen och att man sätter upp ett gemensamt mål som alla är delaktiga i.

 

 

Därför är det förvånande att det finns företag där HR-chefen inte sitter i ledningsgruppen.

ÅTTA FÖRETAGSKULTURER

Lärande

Innovationsdrivna organisationer med nyfikna medarbetare. Suget efter nya kunskaper och upptäckter är omåttligt. Vi vill förändra världen!

 

Glädje

Resan är hela vägen – och släng gärna in ett pingisbord och en gemensam after work på fredagarna, då kreeras de bästa idéerna.

 

Syfte

Vi är superstolta över våra produkter – men vi har också ett högre syfte i verksamheten med fokus på hållbarhet och att göra gott.

 

Omtänksamhet

Fokus är på relationer och teamwork. En välkomnande, generös och transparent arbetsplats, där man delar med sig av planer och upptäckter.

 

Resultat

Här råder en vinnarkultur. Det är en ständig tävlan med högpresterande medarbetare och ledare som sätter tydliga mål.

 

Auktoritet

En kultur med beslutsamma, självsäkra ledare som varken tvekar att peka med hela handen eller ta djärva, snabba beslut.

 

Ordning & reda

Medarbetarna följer reglerna och är måna om att passa in. Arbetet utförs metodiskt och man kommer och går i tid.

 

Säkerhet

Allting planeras i detalj. Ledare och medarbetare är riskmedvetna. En eftertänksam kultur med medarbetare som förenas av sin försiktighet mot förändringar.