PSYKOLOGI

Testa dig: Har du fördomar?

Nej, det har du självfallet inte. I alla fall inga som du vill kännas vid ...

Men likväl som man medvetet kan dölja något för andra kan man utan att vara medveten om det, dölja något för sig själv.

Man kan alltså vara något man inte är medveten om. Fördomsfull, till exempel.

Vågar du utmana föreställningen om dig själv kan du göra det Implicita associationstestet.

Testet sägs kunna genomskåda dolda tankar och mäter omedvetna attityder.

Testa och se. Men ta det inte för allvarligt: implicit.harvard.edu

Foto: Shutterstock

Publicerad: söndag 25 mars, 2018