Ledarskap

Utifrån eget huvud

Vad är det som gör att vissa ledare är mer framgångsrika än andra? Framför allt, hur får de saker att hända i komplexa organisationer?

Sedan två år tillbaka har IPF (Institutet för Personal & Företagsutveckling) drivit ett omfattande forskningsprojekt*, där syftet har varit att finna bättre vägar för att få unga till arbete genom att studera positiva exempel. I studien har man undersökt hur femton kommuner och fyra företag arbetar.

»Den offentliga sektorn är ju väldigt styrd och allting ska göras lika överallt. Men det perfekta systemet finns inte. Vi fann i stället att ledare som har modet att söka lösningar utanför de givna ramarna och ibland till och med vågar tänja på regelverket är de som kan visa bäst resultat«, berättar Fredrik Molin som tillsammans med Johan Hansson och Katarina Barrling står bakom studien. Genom att följa och jämföra fem kommuner i taget (och en grupp företag) i workshoppar har man fått ett omfattande forskningsmaterial. »Alla har samma slutmål, att få unga i arbete, men angriper problemet på olika sätt. De framgångsrika ledarna uppvisar på många sätt ett drivet intraprenörskap.«

Bästa exemplet?

»Det finns massor, men ett enkelt initiativ var en ledare som omfördelade budgeten för att möjliggöra körkortsutbildning för ungdomar att komma i jobb.«

Illustration: Valero Doval

Publicerad: söndag 25 mars, 2018

UNIK STUDIE

* Ledare som tänker utanför boxen visar bäst resultat. Studien var beställd av DUA (Delegationen för unga och nyanlända till arbete) i samarbete med Arbetsförmedlingen. Läs mer på ipf.se.