Sara Haraldsson har skrivit en handbok för de som ska ordna jämställda årsmöten.

Rättvisa

Jämställda möten!

Hur lyckat var ditt senaste årsmöte – ur jämställdhetssynpunkt? Det beror säkert på vem du frågar, men med största sannolikhet kan det bli bättre. Nu finns en handbok i ämnet!

Handbok för jämställda möten är framför allt tänkt att användas som en guide för förtroendevalda i TCO:s förbund inför årsmöten och kongresser. Men – som handbok fungerar den också utmärkt för alla som behöver se över sina rutiner.

»Det är större möten som är det primära fokuset. Den är skriven och kopplad till TCO:s målgrupp men det finns nog inte något i handboken som inte kan användas av en ideell förening eller ett företag. Den funkar även i mindre mötessammanhang«, säger Sara Haraldsson, generalsekreterare på Maktsalongen, som skrivit boken.

Som kan vara den enda i sitt slag.

»Det finns en massa böcker som avhandlar årsmöten men TCO hade inte hittat någon som utgick från jämställdhet och inkludering. De såg behovet och kom till oss med en önskan.«

Utgångspunkten var: Kan en organisation vara demokratisk om inte det högsta beslutande organet är jämställt?

»Den frågan tror jag majoriteten av organisationer ska ställa sig. Lever vi i ett ojämställt samhälle kan vi inte heller förvänta oss att våra årsmöten ska vara jämställda.«

Handboken är konkret till sin utformning och fungerar som »en praktisk guide«.

»Jämställdhet är inte raketforskning eller något som kräver exceptionella lösningar. En del av arbetet inför ett årsmöte är exempelvis att se till att alla har goda förutsättningar att förbereda sig. Så att alla kan känna att de kan bidra. Ingen ska ha ett informationsövertag!«

En av handbokens mest användbara nycklar är att den är gjord med fokus på vad som ska hända innan, under och efter mötet:

»Allt hänger ihop. Det är väldigt svårt att lösa ett problem när man är en dag in i kongressen. Om man då upptäcker att det bara är män i talarstolen, ja, då är det inte mycket man kan göra. Det krävs planering och ett helhetstänk.«

Boken skrevs i olika faser under 2017.

»Jag hade en referensgrupp med personer från TCO:s förbund. Vi träffades fyra gånger under året för att identifiera problemen. Sedan besökte jag tre årsmöten«, berättar Sara Haraldsson.

På dessa möten bekräftades den bild hon hade:

»Det fanns inget där som jag inte kände igen. Det var många män representerade, och män och kvinnor talade om olika frågor. När en budget skulle dras och diskuteras var det sällan en kvinna i talarstolen. På årsmöten är det ibland också otydligt om man förväntas bidra med synpunkter eller om man bara ska fatta beslut. En hel del frågor klubbas utan att folk vet om de ska bidra, och har man inte varit på årsmöte tidigare är det inte så lätt. Sedan var det något möte där man inte hade kommunicerat vad mötet var till för, eller för vems skull. Det kändes mer som styrelsens showtime, att de skulle prata om lite olika grejer. Då kan man organisera det på andra sätt, tänker jag.«

Maktsalongen grundades 2011 av Sara Haraldsson och hennes tidigare kollega Sofia Brändström. Båda var engagerade i en organisation där de stött på ojämställdhet och känt sig utsatta och ensamma:

»Från början var det ett mentorskapsprogram för kvinnliga ledare. Sedan dess har det vuxit. I dag jobbar vi också med metodutveckling i jämställdhetsfrågor, föreläsningar och med att förebygga stress, vilket är ett hinder för många unga kvinnliga ledare.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: torsdag 3 maj, 2018

Jämställdhet är inte raketforskning eller något som kräver exceptionella lösningar. En del av arbetet inför ett årsmöte är exempelvis att se till att även yngre kvinnor har goda förutsättningar att förbereda sig. Så att de kan känna att de kan bidra. Ingen ska ha ett informationsövertag!

 

 

Allt hänger ihop. Det är väldigt svårt att lösa ett problem när man är en dag in i kongressen. Om man då upptäcker att det bara är män i talarstolen, ja, då är det inte mycket man kan göra. Det krävs planering och ett helhetstänk.