Aktuellt

I Frankrike har man infört förbud mot mejl till medarbetare efter arbetstid.

Borde Sverige ta efter?
Vi frågade Pernilla Glad, som tillträder som ny HR-direktör på Stockholms Läns Lands­ting den 5 september.

»Dagens teknik gör det ju möjligt att arbeta på olika platser och vid olika tillfällen på dygnet, vilket ger många medarbetare utrymme att arbeta flexibelt. Arbete och fritid kan flyta ihop på ett sätt som kan förenkla, men också skapa problem med gränsdragningen. Därför är det viktigt att ha en dialog om vilka förväntningar som finns när det gäller nåbarheten för medarbetare och chefer. Om det krävs kan man också behöva ta fram gemensamma spelregler kring vad som gäller i arbetsgruppen.«

Publicerad: onsdag 9 maj, 2018