Rekrytering

Säg det med en blomma!

Visste du att i genomsnitt så slutar mer än var fjärde anställd på sitt arbete inom ett år?

Här finns naturligtvis både pengar och tid att tjäna om man kan få »onboard­ingen« att flyta bättre. Ett ­företag som har förstått detta är Google, som i all enkelhet låter sin HR-avdelning skicka ut ett mejl med fem punkter till avdelningscheferna dagen innan en nyanställd ska börja.

Resultatet är häpnadsväckande, kanske just för att Google har aktat sig för att överanalysera situationen utan förstår att ibland är det mest effektiva ett trevligt bemötande och några ord på vägen.

Välkomstmejlet har inneburit att nyanställda på Google kommer in i verksamheten och i sina roller 25 procent snabbare än övriga.

Kanske dags att ta fram traditionen med den gamla blomman på skrivbordet igen?

Foto: Shutterstock

Publicerad: onsdag 9 maj, 2018

FEM VIKTIGA PUNKTER

1. Ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning.

2. Uppmuntra till ett bra samarbete mellan den nyanställda och dennes fadder.

3. Hjälp till att bygga ett socialt nätverk.

4. Boka månatliga möten med den nyanställda det första halvåret.

5. Uppmuntra till trans­parens.