Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Replik

Vi tar ansvar och våra medarbetare trivs!

I en intervju för HR People kritiserade Clara Karpfors och Marlene Sandblom bemanningsföretagens anställningsformer. Här bemöter Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen, kritiken.

Clara Karpfors och Marlena Sandblom skriver i sitt debattinlägg, »Ta ert ansvar!« att konsulter »har otrygga anställningar« och att »bemanningsbolagens affärsmodell är otidsenlig«. Det är inte sant.

Det finns många fördomar om konsulter och det påstås i artikeln att en anställning hos ett bemanningsföretag är otrygg. Det är inte sant. Du har samma trygghet och rättigheter som de anställda hos vilken annan seriös arbetsgivare som helst. Du har en tillsvidareanställning och omfattas av kollektivavtal med försäkringar. Du har semester, semestertillägg, tjänstepension och sjuklön. Du har också rätt att vara tjänstledig för studier och föräldraledighet.

Att vara konsult är ett bra sätt att testa olika jobb och snabbt bygga ett CV. 8 av 10 konsulter trivs på jobbet och med sin arbetsgivare, det visar de anonyma medarbetarundersökningar med tusentals svaranden vi gjort i många år. En majoritet rekommenderar jobbet till vänner och bekanta. Att jobba som konsult är något man vill göra. Många väljer konsultjobbet som en väg in i en bransch där de sedan går vidare till andra anställningar. Människor är också olika: i genomsnitt jobbar man som konsult i cirka två år innan man väljer att antingen ta anställning hos någon uppdragsgivare eller att studera vidare. Men våra undersökningar visar att de som trivs bäst som konsulter stannar länge. Att ha arbetat länge som konsult och inte trivas, som debattörerna beskriver att de har gjort, är ovanligt.

Karpfors och Sandblom efterlyser lagstiftning om tillsvidareanställning hos kunder. Men bemanningsbranschen är redan mycket välreglerad av arbetsmarknadens parter, och konsulterna tillsvidareanställs i sina konsultföretag.

Debattörerna hävdar att affärsmodellen är otidsenlig, vilket är ett märkligt argument. I en tid då svenska arbetsgivare snabbt behöver tillgång till kompetens som är allt svårare att hitta, är ökad konsultanvändning en modern och välfungerande lösning.

Karpfors och Sandblom menar också att konsulter inte kan anmäla problem hos uppdragsgivaren. Men det är tvärtom eftersom konsulten kan vända sig till sin konsultchef. Det gör att de är mer benägna att anmäla arbetsmiljöproblem, som till exempel sexuella trakasserier, eftersom de inte behöver tala med någon hos uppdragsgivaren. Det uppfattas därför ofta som både enklare och tryggare för konsulter att anmäla problem.

Guldklockans tid är förbi och allt fler söker arbeten som är flexibla. Som konsult styr du själv din arbetstid och du skaffar snabbt erfarenheter från arbetsplatser och branscher. Att vara konsult är dessutom en bra lösning för de 55 000 utrikesfödda som kommit i sysselsättning under 2017 tack vare bemanningsföretag och deras nätverk av arbetsgivare.

Våra medlemmar ger människor ett omväxlande och utvecklande arbete som leder till en framgångsrik yrkeskarriär. Samtidigt säkrar de att svenska arbetsgivare får tillgång till den kompetens de behöver för att kunna driva framgångsrika företag på en föränderlig arbetsmarknad.

 

Martina Elfgren Lilja, tf förbundsdirektör Bemanningsföretagen

Publicerad: onsdag 9 maj, 2018

Att ha arbetat länge som konsult och inte trivas, som debattörerna beskriver att de har gjort, är ovanligt.