Engagemang

Hm, då kanske det är dags att byta jobb?

Företag talar vitt och brett om hur viktigt det är att bygga lojalitet och identitet hos medarbetarna, att »employment branding« är nyckeln till framgång, och så vidare …

Men lyckas man? Nja, åtminstone inte enligt Gallup, som i en världsomspännande undersökning visar att hela 85 procent av alla anställda »inte är engagerade eller direkt oengagerade« på jobbet.

De går till sina arbetsplatser och ger av sin tid, men är inte särskilt intresserade av att anstränga sig eller prestera. För de företag och organisationer som däremot lyckas vända på utvecklingen och på riktigt skapa nöjda medarbetare är belöningen stor. Detta är en resa där HR verkligen kan göra skillnad på sista raden. Då inträffar följande:

10 % bättre kundnöjdhet

17 % högre produktivitet

20 % högre försäljningssiffror

21 % bättre resultat

illustration: Shutterstock

Publicerad: fredag 18 maj, 2018