Lena Zander håller distansen.

Forskning

Jämlikhet – åtminstone på distans …

... på nätet växer det kvinnliga ledarskapet.

Forskning har hittills visat att män tas mer på allvar än kvinnor som chefer. Men det finns ett ställe där jämlikhet tycks råda när det gäller ledarskap – och det är på nätet.

Det visar en forskningsrapport, där ledarskapsforskaren Lena Zander vid Uppsala universitet är en av författarna. Genom att studera en tävling i Nya Zeeland där universitetsstudenter från flera delar av världen arbetade tillsammans i grupper via internet, gjorde teamet en spännande upptäckt.

»Män blev upprörda över att de inte kunde göra som vanligt och genast börja styra och ställa. Medan upplevelsen var den rakt motsatta för kvinnor. De sa saker som ›det kändes att jag verkligen fick vara ledare‹. Till skillnad från tidigare forskning var sambandet mellan det utförda ledarskapet och hur effektiv ledaren ansågs vara inte påverkat av ens kön.«

Vad beror den positiva effekten på?

»När du kommunicerar elektroniskt får själva budskapet en större roll då annat som skulle påverkat på plats försvinner. Det händer saker när man träffas fysiskt. Samlas både kvinnor och män är det ofta någon av männen som automatiskt ses som ledare. Kvinnor får därför inte erfarenhet av att vara det, och därigenom bryta mönstret.«

Foto: Uppsala universitet

Publicerad: söndag 20 maj, 2018