Tim Cook, vd på Apple, hälsar på en medarbetare.

Kultur

Stjärntätt

Utvalda specialteam lyfter produktiviteten för Apple och Google.

Visste du att företag som Apple och Google är 40 procent mer produktiva än genomsnittet? En stor förklaring till detta är att de har ett utpräglat elittänkande, vilket innebär att de konsekvent lyfter fram sina främsta medarbetare när det handlar om att lösa viktiga uppgifter.

För Apple tog det exempelvis mindre än två år för 600 medarbetare att ta fram operativsystemet

iOS 10. Jämför med Microsoft som hade 10 000 ingenjörer igång ­under fem års tid för att konstruera Vista. En viktig skillnad: Apple belönade framgångsrika team under arbetets gång medan ­Microsoft belönade individuella prestationer.

»Om alla i ett team är stjärnmedarbetare så är produktiviteten extremt hög. Men på de allra flesta företag så sätts teamen samman utifrån ett demokratiskt tänk att alla ska få vara med, så fungerar det inte på Apple och Google«, berättar ledarskapsexperten Michael Mankins som står bakom rapporten.

Foto: Shutterstock

Publicerad: måndag 11 juni, 2018