Rättvisa

Vem tar makten?

Är det någon skillnad på om en kvinna eller man tar till orda på ett möte och föreslår en nyskapande idé?

Jo, du har nog redan gissat svaret – det är en väldig skillnad … Den amerikanska undersökningen The Social Consequenses of Voice ­påvisar ett tydligt mönster. Mannens ledaregenskaper förstärks i gruppen, medan kvinnans status är ungefär densamma som tidigare.

Bild: Shutterstock

Publicerad: måndag 11 juni, 2018