I Falun skapas en intern gig-ekonomi för att kunna ge alla kommunanställda möjlighet till heltids-anställning.

Avtal

Heltid åt alla!

Falun luckrar upp gränserna för kommunanställda.

Den 31 maj 2021 ska alla kommun­anställda ha en heltid i botten, enligt det avtal som slutits mellan Kommunal och SKL. Hur löser man det i praktiken? Falun har nått målet ­genom att tänka nytt.

Man har försökt skapa en intern gig-ekonomi, som både ska öka ­flexibiliteten i bemanningen och ge de anställda nya utvecklingsmöjligheter. En anställd ska kunna ta ett projektuppdrag på en annan enhet eller hoppa in där behoven är störst. Strikta yrkesrevir ska kunna luckras upp något.

»Vi har ökat den interna rörligheten. Bland annat har vi kost- och städpersonal som jobbar i team på skolorna. Man hjälps åt att städa innan eleverna kommer och samarbetar sedan i köket«, berättar Sven Fernlund Skagerud, HR-specialist på Falu kommun.

»Ibland går det att sätta ihop kombinationstjänster. Vi har exempelvis en undersköterska/rektorsassistent och en växeltelefonist/omsorgsassistent. Men det skapar nya utmaningar både för HR och den ­anställde som ju får två chefer.«

Rekryteringen blir svårare när alla har rätt till heltid men behoven inte alltid landar på jämna heltider.

»Säg att det behövs en fritids­ledare på 50 procent. Då ställs chefen inför valet att antingen ta in en ­heltid och få för mycket personal, ­ eller att försöka hitta kompletterande sysselsättning inom kommunen. I ett konkret fall rekryterades en undersköterska som jobbat ideellt som idrottsledare. Hon fick halvtiden och kunde fylla på som undersköterska på ett annat ställe. Men man måste förvissa sig om att kompetensen är tillräcklig på båda jobben.«

Text: Lisbeth Lundahl
Bild: Shutterstock

Publicerad: fredag 15 juni, 2018