Linda Nordgren tycker att företagen måste våga ta de svåra samtalen och frågorna på nätet.

Sociala medier

Sätt gränser!

Hur kan vi få en värdigare ton på nätet? Vi frågade Linda Nordgren, ansvarig för sociala medier för Malmö stad.

»Det många inte tänker på är att vi som människor ofta intar olika roller – en som privatperson bland vänner och en professionell på jobbet. Vi behöver nog alla fundera på hur vi tror att vi upplevs och hur vi vill upplevas. Tjänstepersoner i en myndighet har ett lagkrav på sig att hålla sig sakliga och objektiva. Vi har som ledord att svara med fakta och empati. Att bemöta varandra med värdighet tror jag mycket också handlar om att se och lyssna på varandra.«

Hur ska företag tänka?

»Det måste finnas en medvetenhet kring att förtroendet för en organisation påverkas väldigt mycket av hur vi bemöter andra, och att vårt bemötande i sociala medier är publikt och sker för öppen ridå. Det gör att vi måste ta bemötandet på allvar. Jag tror organisationer kan ta större ansvar för sina egna kanaler och sätta ­gränser och ton för vad som är acceptabelt och på så sätt tillsammans bidra till att börja förändra samtalsklimatet i det digitala.«

Vilka svårigheter har du råkat ut för?

»Åh, många! Men den största utmaningen är att få min organisation att se värdet och vikten av samtalen i sociala medier. Det krävs mod att ge sig in i svåra samtal, och än mer mod att initiera de svåra samtalen. Där är vi inte riktigt än.«

Din senaste uppdatering på sociala medier?

»Det var på LinkedIn. ›Efter sju år har det blivit dags för mig att lämna Malmö stad. Jag kommer bära med mig dessa år med stor värme. Sju fantastiska år, som varit både ­utvecklande, stimulerande och utmanande …‹«

Text: Hedvig von Mentzer
Foto: Peter Westrup

Publicerad: fredag 15 juni, 2018