Forskning

Tjena. Hejsan. God dag.

Första intrycket är viktigt, men det är inte vad du säger utan hur du säger som avgör hur du blir bemött. Nyckeln till trovärdighet återfinns nämligen i – tonfallet.

Franska forskare presenterade nyligen en studie i tidskriften Psychological and cognitive sciences där det framgår att du framstår som mer pålitlig om du går upp i tonfall mot slutet av en hälsningsfras.

»Men för att skapa ett bra första intryck finns också en rad andra resurser att tillgå. Vi kan se den vi hälsar på i ögonen, ha ett fast handslag, le och lägga till fraser som ›trevligt att träffas‹«, säger Jenny Nilsson, forskare vid Institutet för språk och folkminnen.

I forskning som hon har varit involverad i har hon kunnat se att män hälsar på andra män med »tjena«, att kvinnor säger »hejsan« och att framförallt äldre använder sig av frasen »god dag«.

»Faktorer som kön och ålder spelar alltid in. Därför ligger kanske inte graden av trovärdighet i själva ordet, utan snarare i vem som hälsar på vem. En ung man som framstår som trovärdig när han hälsar med ›tjena‹ på andra män kanske inte framstår på samma sätt i en arbetsintervju.«

Text: Henrik Lenngren

Publicerad: torsdag 21 juni, 2018