Malin Wilander, HR-chef på Consid, har satt fokus på rutiner och tydliga processer.

Kultur

I ny kostym

Vad händer när man går från 500 till 600 medarbetare – inom 
loppet av fyra månader? Snacka om utmaning för HR!

Vintern blev milt uttryckt en rekryteringsintensiv årstid för Consid, som ­fokuserar på konsulttjänster inom it, management och digital marknads­föring. På bara fyra månader fick man 100 nya kollegor.

»Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och ju fler vi blir, desto mer värdefull kompetens och expertis tillför vi också bolaget«, säger företagets HR-chef Malin Wilander.

Hon konstaterar att en av de största utmaningarna med att växa i rapp takt, sett ur ett HR-perspektiv, är att få alla medarbetare på de 16 kontoren runtom i Sverige att känna sig sedda.

»Det är här det dagliga arbetet i form av engagerade ledare kommer in. I takt med expansionen har vi tillsatt fler ­ledartjänster där det ingår att ta ett personalansvar, vilket har inneburit interna karriärvägar. Att vi inte är det lilla ­bolaget längre där ›alla känner alla‹ har också ställt krav på andra typer av kulturbyggande aktiviteter som ofta blir mer lokalt baserade än tidigare då det var lättare att samla alla på ett och samma ställe.«

I takt med expansionen har också HR- och rekryteringsteamen vuxit.

»Att vi har ett starkt rekryteringsteam med flera duktiga rekryterare på våra kontor har möjliggjort att vi kunnat växa så fort som vi gör. Vi på HR finns tillgängliga för samtliga våra medarbetare, men det blir svårare att hinna träffa och prata med alla ju fler vi blir. Vi har behövt förtydliga rutiner, policyer och processer.«

Kan du ge ett exempel?

»Vi har tydliggjort vem i organisa­tionen som man kan vända sig till i olika frågor, samt upprättat tydliga ­styrdokument för vad som gäller och ­ingår vid on- och offboarding. Trots en snabb utvecklingsfas tycker jag att ­Consid-andan genomsyrar vart och ett av våra kontor.«

Text: Henrik Lenngren

Publicerad: torsdag 28 juni, 2018