PSYKOLOGI

Livräddande VR

Tania Sjöberg har tagit fram en virtual realitystrategi för Skanska som ska göra våra byggarbetsplatser säkrare och mer effektiva.

Många som kikat genom gallergrinden till en larmande byggarbetsplats har nog tänkt: Hur ska man kunna jobba säkert här? Statistiken från branschen i dess helhet visar att antalet olycksfall per tusen anställda var fyra fler än genomsnittet för alla näringsgrenar. Arbetsmiljöverket slår dessutom fast: »Byggindustrin är den hårdast drabbade sektorn när det gäller dödsfall på jobbet.«

Hur vända detta? Tania Sjöberg är kompetensutvecklaren på Skanska som tillsammans med sitt team fick idén att kombinera virtual reality-världen med beteendevetenskap. Allt för att minimera skadorna på koncernens arbetsplatser.

»Trots att vi är ledande inom ­säkerhetsarbetet inom branschen så drabbas även vi av olyckor. Jag vill ­bidra till ytterligare minskning av riskbeteenden.«

Nu är projektet Step into safety, Virtual reality training verklighet. Med utbildningar för yrkesarbetare, skyddsombud och arbetsledare.

»I en så riskfylld och föränderlig miljö som en byggarbetsplats är det viktigt att man tar sig tid för att utföra alla moment enligt föreskrifterna. Och det går inte att bortse från att många skador beror på att man frångått säkerhetsreglerna.«

»Det finns många anledningar till varför man hoppar över vissa moment. Allt behöver inte vara arbetsrelaterat, kanske är det även privata angelägenheter som stressar en, som en dagishämtning som gör att man slarvar för att bli klar. Sådant vill vi bygga bort med vår VR-träning.«

Vad det handlar om är att skapa en bestående beteendeförändring.

»Det räcker inte alltid med att du får veta att ett beteende är en risk, du måste kanske uppleva det.«

Här kommer VR-tekniken in, med dess virtuella »spelplan« där du kan röra dig visuellt. Utsättas för olika situationer och lösa uppgifter. Och effekten är stark.

»Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet om upplevelsen känns tillräckligt verklig! Du behöver alltså inte vara med om saker i verkligheten, det kan räcka med att du upplever dem i VR för att känslan och faran ska registreras i hjärnan, så att du instinktivt undviker dem i fortsättningen. Den som en gång satt handen på en spisplatta ser till att det inte händer igen. En VR-upp­levelse kan ha en liknande effekt.«

»Men det är väldigt viktigt att man får genomföra också det rätta beteendet, så att även det registreras i känslominnet.«

Utöver stress lyfter Tania Sjöberg fram en annan riskfaktor.

»Det finns en machoattityd som dröjt sig kvar i branschen. Man tolererar att vissa skador som skulle vara helt otänkbara någon annanstans ›kommer med jobbet‹. Den inställningen vill jag komma åt med VR, där alla får utgå från sina egna upplevelser.«

Också mer känslomässigt komplexa tillstånd kan simuleras. Som den djupsvarta erfarenheten av »medarbetaren som aldrig kom hem«, och hur det påverkar kollegor och anhöriga.

»Mitt mål är att människor kommer hem skadefria från jobbet, varje dag«, säger Tania Sjöberg.

Text: Pontus Dahlman
Foto: Peter Cederling

Publicerad: fredag 6 juli, 2018

TANIA SJÖBERG

 

Ålder: 35 år.

Bor: Stockholm.

Gör: Kompetensutvecklare på Skanska. Projektleder utvecklings- och VR-satsningen Step into safety, Virtual reality training, som syftar till att minimera skade­risken på byggarbetsplatsen.

Bakgrund: Utbildad beteendevetare. »Jag har lyckats täcka in hela spektrumet från HR-assistent till vd. Att jag hunnit med så mycket beror nog på att jag aldrig lyssnat på när folk säger att jag inte kan. Om de gör det ser jag till att motbevisa dem.«

Familj: Maken Martin och de tre barnen Theodor, Cornelia och Lilian. Samt hundarna Akila och Ssci.

Oväntad talang: »Kan sedan jag var liten hantera en fyrtio fots motorseglare. Jag är mer eller mindre uppvuxen på sjön.«