Hälsa

Gott ledarskap förhindrar utbrändhet

Fräsch och utvilad efter semestern? Se till att behåll den känslan. Stress och utbrändhet kan bli en dyrbar historia – både för individen och företaget.

En färsk undersökning från Gallup visar att 23 procent av alla kontorsanställda ofta känner sig utbrända. Konsekvenserna är dramatiska. Det är 2,6 gånger troligare att någon som har lätt för att bli utbränd söker sig till ett annat jobb. Liksom att det är 63 procent troligare att hen stannar hemma och sjukskriver sig. För att inte tala om andra effekter som kan vara svåra att mäta, som sjunkande självkänsla och engagemang för jobbet.

Men är det då alltid stress och hårt arbete som gör folk utbrända? Nej, enligt Gallup har det mer att göra med vilken arbetsplatskultur som råder och hur chefen hanterar situationen.

 

4 faktorer som företagsledningen bör ha koll på:

1. När en anställd inte litar på närmaste chefen eller på sina kollegor så ökar känslan av meningslöshet och det blir 2,3 gånger troligare att hen sjukskriver sig för utbrändhet.

2. Med en alltför stor arbetsbörda så dras även högpresterande medarbetare in i ett mentalt gungfly. I det läget måste den närmaste chefen kliva in och sätta gränser.

3. Enligt en amerikansk undersökning, American Workplace Report, så vet bara 60 procent vad som förväntas av dem på jobbet.

4. Om medarbetaren känner ett stort stöd från sin chef är det 70 procent mindre troligt att denne kommer bli utbränd.

Källa: Gallup
Illustration: Shutterstock

Publicerad: tisdag 14 augusti, 2018