Teamwork

Plats för idéer

Helsingborg lanserar en kommunal innovationshubb.

Helsingborg är först i Sverige med att öppna en kommunal innovationshubb. Där kan förvaltningarna jobba med idéer och innovation tillsammans med invånare och externa aktörer i en öppen process.

Till skillnad från en accelerator i ­affärsvärlden är syftet med hubben inte att skapa en massa nya företag utan att utveckla och förbättra en befintlig verksamhet.

»750 000 människor jobbar i de svenska kommunerna. Förändring och digitalisering måste ske tillsammans och genom dem«, säger Martin Güll som är digitaliseringsdirektör i Helsingborg.

»Vi kan inte enbart köpa in lösningar som utvecklats någon annanstans och sätta i sladden och tro att de ska fun-gera i en komplex verksamhet som en kommun. Vi behöver göra medarbetarna till intraprenörer som har kraften att driva förändring inifrån.«

För goda idéer finns, bristvaran är arbetsprocesser och en kultur som stöttar ett internt driv. Därför kommer en fysisk plats inrättas som kan lånas ut för projekt under en tid, med tillgång till stödfunktioner, digitala verktyg och utomstående kompetens. Ett regionalt energibolag och två it-konsultföretag är partners och medfinansiärer.

Martin Güll hoppas att det här ska mobilisera digitaliseringskraften hos kommunens 10 000 anställda och träna dem i att tänka som entreprenörer. ­Ytterst är målet förstås att leverera bättre tjänster till medborgarna.

Läs mer: hubben.helsingborg.se

Text: Lisbeth Lundahl
Bild: Shutterstock

Publicerad: fredag 17 augusti, 2018