Galenskap

Trevliga kvinnor får lägre lön

Vänlighet lönar sig, brukar det ju heta.

Och nu finns forskningsrön som visar att det är sant. Åtminstone om du är man. En omfattande studie vid Mittuniversitetet konstaterar att »mycket talar för att män får mer i lönekuvertet jämfört med kvinnor när en arbetsgivare ska värdera egenskaper som förknippas med värme, som till exempel att vara trevlig«.

Men hur hänger det här ihop, varför är »manlig värme« mer lukrativ än kvinnlig i löneförhandlingen?

»En förklaring är kulturella stereotyper. Kvinnor förväntas kort sagt vara varma och bry sig om andra, och då syns det inte att de är det. Medan det blir en synlig egenskap hos män, som alltså kan lägga ytterligare en positiv kvalitet till sin personlighet och därmed premieras lönemässigt«, säger Ingrid ­Zakrisson, professor i psykologi.

Bild: Shutterstock

Publicerad: fredag 17 augusti, 2018

En förklaring är kulturella stereotyper. Kvinnor förväntas kort sagt vara varma och bry sig om andra, och då syns det inte att de är det.