Agilt

Mycket snack – lite action

Alla pratar om agila lösningar och arbetssätt – men hur funkar det i verkligheten?

Enligt en undersökning av KPMG bland projektledare och organisationskonsulter så anser 89 procent
att en agil organisation är viktig för att lyckas. Men det är bara
12 procent som verkligen säger sig ha en hög grad av agilitet.

Bild: Shutterstock

Publicerad: onsdag 22 augusti, 2018