Arbetsmiljö

Nöjda med­arbetare driver affären

Enklaste sättet att förbättra resultatet på sista raden i bokslutet?

Om man får medarbetarna i en organisation att trivas lite bättre så händer det grejer.

Gallup gjorde en undersökning i USA som visar att bara fyra av tio tycker att deras jobb känns meningsfullt. Men om den siffran dubblas till åtta av tio – då förändras alla nyckeltal radikalt.

Publicerad: lördag 25 augusti, 2018