HR-direktören Peter Blomqvist på SJ

Hälsa

På spåret igen

Så bröts den negativa trenden – SJ lyckades minska ­långtidssjukskrivningarna med hela 25 procent på ett år.

HR-direktören Peter Blomqvist berättar om resan till en drastiskt friskare medarbetarstab.

»Vi märkte att framför allt den långa sjukfrånvaron steg. Där har vi tidigare legat bra till men så upptäckte vi plötsligt att situationen förändrats. Och vi sa att det här funkar ju inte.«

»Det som ökat de senaste åren är den psykiska ohälsan. Många sjukdomsfall är diffusa, och då är det viktigt att göra en ordentlig utredning för att få reda på problemet. Ofta hänger privata saker och arbetet ihop. Därför har vi jobbat aktivt med att stötta anställda med saker som rör privatlivet. Och hitta vad det är som behövs för att den anställda ska komma tillbaka: samtal, hjälp i ekonomiska spörsmål …«

Den negativa trenden vändes ­efter samarbete med företagshälsovården Previa och Försäkrings­kassan.

»Vi fick gehör från Försäkringskassan med mer dedikerade handläggare och det gjorde att vi kunde hitta orsaker och ta fram handlingsplaner snabbare.«

Färre än tre procent av medarbetarna är i dag långtidssjukskrivna och 75 procent av dem som tidigare varit det (100 personer) har återvänt till sina gamla jobb eller fått nya inom företaget. Även den totala sjukfrånvaron inom SJ har minskat markant.

»Vi använde samma koncept för tio år sedan. Det ledde då till kraftigt minskade långtidssjukskrivningar. Det blev nog så att vi slappnade av, och plötsligt var vi tillbaka på höga nivåer igen«, säger Peter Blomqvist.

»Nu vet vi att vi inte kan släppa det här.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: söndag 26 augusti, 2018