Caroline Stenbacka och Elin Alsiok har all anledning att vara stolta.

Självbild

Stolthet och framgång

När stoltheten växer förbättras resultatet.

Titta på dina medarbetare. Går de med rak rygg på jobbet?

Frågan är inte så märklig som den kan tyckas, stolthet syns nämligen, och den kan vara en ytterst värdefull resurs för en organisation.

»Organisatorisk stolthet kan vara avgörande för framgång. Vi vill lyfta fram vad stolthet är, dess effekter och hur man kan arbeta strategiskt i organisationer för att utveckla stolthet«, säger Elin Alsiok som driver Stolthetsbyrån.

Tillsammans med Caroline Stenbacka Nordström har hon tagit fram metoden Stolt bemötande och har även skrivit boken Stolthet som strategi.

»Under de senaste tio åren när vi har fokuserat på stolthetens olika uttryck, har vi fått ett enormt gensvar.«

När medarbetarnas stolthet växer ökar deras kapacitet och lust att skapa de värden som organisationen är beroende av för att nå uppställda mål.

»Det syns på kroppshållningen hur pass lite eller mycket stolt man är. Man har allt att vinna på att vara stolt och att visa det! Stolt bemötande skapar möjligheter för positiva möten, kunder som återvänder och ökande omsättning. Hälsa, välbefinnande, samhörighet, trygghet, glädje, inspiration, motivation och i slutändan lönsamhet«, säger Elin.

Men kan man mäta känslor?

»Stolthet är något man upplever. Det som kan vara relevant att mäta är effekterna av att arbeta strategiskt med organisatorisk stolthet. Till exempel kundnöjdhet, lönsamhetstal och hälsa bland medarbetarna«, säger Caroline.

Om man inte kan känna sig stolt, då är det något man får jobba med.

»Tänk tillbaka på ett tillfälle då du själv varit stolt, hur kändes det då att möta en annan människa? De motsatta effekterna är otrivsel, ohälsa, känslor av otrygghet, ensamhet, brist på glädje och motivation. Hur den organisationen ska klara sig i en tuff konkurrens är inte lätt att se. Att spela någon eller något man egent­ligen inte är kan göra en sjuk. Stolt bemötande, hälsa och framgång hör ihop.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: onsdag 29 augusti, 2018

3 STEG MOT EN STOLT ORGANISATION

1. Autentisk stolthet är att veta och känna sitt eget värde, utan att det sker på bekostnad av en själv eller andra.

2. Diskutera vad stolthet kan innebära för er organisation, vilka positiva effekter ni eftersträvar.

3. Träna på att bemöta varandra genom uppvärdering och uppskattande uttryck av stolthet. Fokusera på det som finns och utgå från det. Stötta din egen, andras och varandras känsla av stolthet.