Hälsa

Förhindra utbrändhet!

Utbrändhet blir ett allt större problem på våra arbetsplatser – och inte bara för de drabbade, utan även för företagen innebär det naturligtvis enorma kostnader.
Men när arbetstempot drivs upp och det ska sparas och effektiviseras – vilka är de utlösande faktorerna till att människor mår dåligt?

Enligt en stor undersökning av Gallup bör företagen koncentrera sig på att göra följande fem förändringar.

 1. Agera rättvist

När människor känner att de blir orättvist behandlade bryts det psykologiska bandet till chefer och medarbetare. Arbetet känns inte längre meningsfullt. Det är då 2,3 gånger mer troligt att utbrändhet uppstår.

2. Se över arbetsbördan

Även den mest stresstålige kan sjunka in i en känsla av hopplöshet när arbetsbördan blir alltför stor. Självförtroendet åker i botten samtidigt som effektiviteten går ner. Därför är det extra viktigt med observanta chefer.

3. Tydliggör rollerna

Undersökningar visar att så många som 6 av 10 medarbetare är osäkra på vad som förväntas av dem. De bästa cheferna är öppna och tydliga med att både sätta en kravprofil och gemensamma mål.

4. Visa din support!

Med medarbetare som känner ett tydligt stöd från sin chef är det 70 procent mindre risk för utbrändhet.

5. Sätt rimliga tidsramar

Ni vet hur det är, chefen ropar: »Det här kan ju max ta fem minuter…« Bakgrunden är så klart att chefen inte har riktigt koll på vad som  krävs för att slutföra uppgiften, något som skapar enorm press och helt onödig stress. I det läget behövs en lyssnande chef som också har förståelse för verksamheten.

Foto: Shutterstock

Publicerad: onsdag 26 september, 2018