Koll på detaljerna. Katarina Blom driver psykologifabriken.se samt det psykologiska gymmet habitud.se.

Psykologi

Perfektionist, javisst!

Men se upp för osunda mönster – hos dig själv och andra.

Hur ska man hantera en perfektionist? Vi frågade författaren och organisationskonsulten Katarina Blom.

»I grunden handlar perfektionism om en hög målsättning och en orimligt hög värdering av att vara perfekt.«

Vad driver en sådan personlighet? 

»Troligen blir personen belönad och uppmuntrad för sin perfektionism av sin omgivning genom komplimanger för sitt utseende eller kanske sitt hem, eller genom en befordran på jobbet. Perfektionismen kan leda till stress och en sänkt livskvalitet men hålls igång av att personen känner sig nöjd med sin prestation och uppskattningen den ger.«

Vad händer då? 

»Vanligt är att perfektionisten skjuter upp sina uppgifter, överarbetar dem eller blir överdrivet kontrollerande. Det kan också ta sig uttryck i att det är svårt att fatta beslut. Alla kan ha perfektionistiska beteenden inom vissa områden, och det är ingen större fara. Problem uppstår när det tar orimligt mycket tid, påverkar välmåendet eller gör personen oflexibel i sitt sätt att hantera livet. Personen kan tacka nej till sociala sammankomster om hen inte känner sig ›på topp‹ eller om ambitionen att prestera på jobbet tar all energi så att andra viktiga områden i livet får stå tillbaka under en längre tid.«

Vilka fällor kan man gå i? 

»Kortsiktigheten. Det är lätt att lura sig själv att det är ›bara nu‹ som jag ska prestera perfekt med denna rapport, eller ställa upp på ett orimligt självuppoffrande vis för min vän eller kollega, eller att se oklanderlig ut på mötet. Att man ser beteendet som tillfälligt, när det är ett mönster. En annan fälla kan vara att kollegor uppmuntrar perfektionism – vi gillar perfekta bilder eller starka prestationer på sociala medier eller uppmärksammar varandra på arbetet för extraordinära insatser. Självklart är det inte fel i sig, utan här måste man ta in sammanhanget – vad är det som jag uppmuntrar hos min kollega, är det ett dysfunktionellt mönster eller delar vi helt enkelt ett stolt ögonblick?«

Hur undviker man dem? 

»Perfektionister ska inte undvikas, snarare inkluderas i en hälsosam norm. Skapa en medvetenhet kring perfektionismen genom att prata om den. Om vi ser att en tidsplan är optimistiskt lagd, att en person har väldigt höga ambitioner, eller är starkt självkritisk kan det vara bra att aktivt uppmuntra varandra att vara ›good enough‹, att prata om rimliga ­nivåer kring ett mål. Eftersom perfektionism är en strategi som är kortsiktigt belönande, men potentiellt utarmande på lång sikt är det bra om den ersätts med uppmuntran av sunda beteenden. Sätt rimliga delmål eller sänk kraven.«

Text: Tommy Jeppsson

Publicerad: tisdag 2 oktober, 2018

… vad är det som jag uppmuntrar hos min kollega, är det ett dysfunktionellt mönster eller delar vi ett stolt ögonblick?