Talent Management

Rätt man på fel plats

Upp till 92 procent av alla anställda jobbar med fel saker visar en undersökning. Hur kan det bli så?

Förklaringen är brist på talent ­management. Det menar Philip ­Sjögren, konsult med verksamhetsutveckling som specialitet. En manager är ju någon som vårdar, styr upp och ser till att till exempel rockstjärnor ­levererar. På ett sätt handlar ­talent management om samma sak. Alltså »om hur man på ett strukturerat sätt attraherar, engagerar och ­utvecklar personer för att genomföra företagets strategi«.

Men varför går så mycket kompetens »upp i rök«?

»Ofta saknas den ­dagliga feedbacken som vi svenskar är lite rädda för. ­Personalen måste ­förstå vad som förväntas av dem och hela tiden höra i vilken mån de ­lyckats. Annars förlorar de sitt ­engagemang.«

På en högre strukturell nivå måste också HR få en förstärkt roll.

»Utmaningen för HR i dag är att den består av två delar. Dels den ­administrativa, som är lätt att fastna i, för det arbetet syns ju direkt och är förstås oerhört viktigt. Men det är inte där HR har sin framtid! För allt pekar på att just personaladministrationen kommer att robotiseras och tas över av AI. Och det kommer att ske snabbt. I stället: fokusera på ›HR:s andra del‹. Den strategiska, som handlar om ›vem som ska göra ­jobbet‹. Nu, i morgon – och i övermorgon. För att kunna genomdriva affärsplanen och verksamhetsmålen.«

Ge ett exempel!

»HR måste bli bättre på att ›sondera och analysera‹ och sedan inta positionen och slå fast ›att det här måste vi göra‹«, menar Philip.

»Då är det en självklarhet att HR-chefen är vice vd och med i ledningsgruppen. Många är inte där i dag, men det är dit vi måste.«

Text : Tommy Jeppsson
Bild: Shutterstock

Publicerad: tisdag 2 oktober, 2018

Talent management

Satsa på en utbildning med Philip Sjögren!

Anmäl dig på hrforeningen.se