Dilemmat: svåra samtal

Hur säger man det?

Prästen och leg. psykoterapeuten Katarina Tingström vet allt om stunderna när det är svårt att hitta orden.

»Osäkerheten du kan känna inför att till exempel meddela någon om en uppsägning, beror på att du inte vet vad som kommer att hända när orden uttalats«, ­säger Katarina Tingström som håller kurser och handleder i ämnet åt företag och organisationer.

»En del reagerar inte alls när de fått beskedet, några börjar gråta, andra har tusen frågor. Vissa människor har en god beredskap att hantera svårigheter och kriser fast de först kanske bryter ihop, andra har inte den möjligheten.«

Vad händer då?

»Många som söker terapeutisk hjälp hos mig när de blivit uppsagda säger att de hamnat i ett djupt svart hål. De blir vilsna, tappar fotfästet och får mycket negativa tankar om sig själva. ­Beskedet kan väcka minnen av ­tidigare tunga besked, kanske är det sociala nätverket svagt.«

Vilka är dina grundråd?

»Säg direkt vad samtalet handlar om och gör dig tillgänglig för att svara mot alla dessa sätt att reagera. Använd din empati, och försök förstå hur du själv kommer att upplevas.«

Hur klara det? 

»Om du förbereder dig ordent­ligt är chansen större att samtalet blir bra för båda parter. Sammanfatta det som mottagaren måste ha förstått på ett papper så du inte missar det om reaktionen blir dramatisk: ›Du blir uppsagd, och det beror på detta.‹ Påvisa skälen. Handlar det om misskötsamhet eller olagligheter, redovisa underlag och fakta: ›Det här har du gjort och du har blivit varnad tidigare.‹ Annars blir det lätt ord mot ord. Berätta sedan om själva gången. Ska det skrivas på något papper? Då ska det ske nu. Och efteråt: Låt den som fått ­beskedet ta del av en samtalsdoku­men­tation.«

Mer att tänka på?

»Sätt av rejält med tid för samtalet. Det handlar om så viktiga saker för den som får beskedet: jobbet, livet i stort, kanske också hälsan. Ha pappersnäsdukar till hands om personen börjar gråta. Ha förståelse för att en del reagerar med ilska men tänk alltid på detta: Bara för att man är chef ska man inte acceptera kränkningar och hot. Då måste man avbryta och fortsätta en annan dag.«

Text: Pontus Dahlman
Bild: Shuttertock
:

Publicerad: torsdag 4 oktober, 2018
Katarina Tingström

Om det allra svåraste beskedet

Som polispräst har Katarina Tingström undervisat i framförandet av dödsbud. Dessutom har hon skrivit boken Döden på arbetsplatsen, som sålt slut och kommer i ny upplaga i höst.