Varför kan vi inte vara på samma sätt mot våra medarbetare som mot våra kunder? Den frågan fick Ella Wahlgren att börja fundera och utveckla metoden HEPP.

Ledarskap

Wahlgrens värld

Så hittar vi lättare fram till våra inre drivkrafter. Hepp!

Ella Wahlgren arbetade som personalansvarig på Kneippbyn Resort i Visby när hon en dag började fundera på det här med service och bemötande. 

»Vad händer om man arbetar på samma sätt mot sina medarbetare som mot sina kunder?«

Tre år senare – hon kallar det »lika många år av forskning« – ger hon nu tillsammans med Fredrik Emdén ut boken Heppologi – det kärleksfulla ledarskapet.

Metoden, HEPP, står för »Happy«, »Engagerad«, »Personlig« och »På tå«, och beskrivs som ett slags verktyg som bidrar till att medarbetaren hittar sina egna drivkrafter utifrån dem själva och därmed blir en viktig del av gruppen.

»Det är en metod som inte lindar in saker och ting i lullull, som inte förskönar något utan drar fram det där som så många organisationer har sittande i väggarna. Rätt använd blir den oerhört kraftfull eftersom den bygger på en överenskommelse -mellan medarbetare om att alla tar ett ansvar«, säger Ella Wahlgren.

Varför är det så viktigt att ledarna är HEPP? 

»För att visa vilka värderingar och vilken kultur företaget står för. Då blir det lättare för medarbetaren att själv leva upp till företagets värderingar. Det funkar ju inte om man som företag exempelvis har en värdering som säger att de ska vara tillgängliga mot sina kunder och så är dörren till -chefen eller ledaren oftast stängd. Värderingarna måste genomsyra både medarbetare och kunder och ska inte bara vara några fina ord som man har tagit fram.«

Till en början riktade sig Ella Wahlgren främst mot serviceföretag och besöksnäring, men i dag försöker hon implementera metoden hos allt från banker, åkericentraler och skolor till restauranger, butiker och redovisningsbyråer. 

»Alla är i dag beroende av att ha medarbetare som trivs och som vill leverera. Det är fantastiskt när man ser någon knäcka koden och förstå att vi alla är delaktiga. Engagerade medarbetare är en konkurrenskraft. Att visa förståelse, att ställa upp på sina medarbetare gör också att man som medarbetare ställer upp tillbaka. Man får aldrig glömma att verksamheten vilar i händerna på våra medarbetare.«

Genom att arbeta med HEPP, konstaterar Ella Wahlgren, så bakar man automatiskt in feedback i vardagen. 

»Vissa ledare tycker att det är svårt fast det i själva verket är enkelt om man har rätt verktyg. Att kunna ge feedback, både den som är -positiv och den som inte är det, på ett -naturligt sätt skapar förutsättningar att -fokusera framåt.«

Är du själv en HEPP-person? 

»Haha, ja. Ibland får jag frågan om jag alltid är så positiv och glad. Svaret är självklart nej, men jag vet knepen för att jag ska uppfattas som det och är medveten om att det är sundare att ha en positiv inställning och det är det som metoden går ut på.«

Text: henrik lenngren
Foto: Malin Vinblad

Publicerad: torsdag 4 oktober, 2018

ELLA WAHLGREN

Titel: Föreläsare och coach.

Dold talang: Mästare på ­småkakor. 

Nätverk: Styrelseuppdrag Företagarna Gotland, Gotlands Idrottsförbund. 

Motto: »Krångla inte till det
– gör det enkelt.«

Första jobbet: McDonalds i Uppsala.

Bästa egenskap: Lätt att sätta sig in i andras situationer.

Udda intresse: Loppisfynda fina gamla glas.

 

»Det är fantastiskt när man ser någon knäcka koden och förstå att vi alla är delaktiga.«