Business corporate meeting. Concept business vector illustration.

Dilemmat

I svallvågorna efter ­riksdagsvalet undrar vi – får man diskutera politik på jobbet?

Vi frågade Maria Ceder, HR–partner på Uppsala kommun.

»Det är en svår fråga, och ­ganska komplex. Jag jobbar i offentlig sektor och vi är ju politiskt styrda så på ett sätt pratar vi politik varje dag. Det är politiska beslut som ska utföras. I det ligger sällan ­personliga åsikter.  

Men det behöver inte vara ­politik utan det kan handla om organisation. Sedan har vi den andra delen: Att prata med kollegor om sina personliga ställningstaganden. Den är inte alls enkel. Det är naturligtvis så att man ska kunna prata politik på arbetet. Men där har man inte alltid valt sina kollegor så det kan finnas en större åsiktsmångfald. På fri­tiden omger man sig ofta med personer som liknar en själv. På arbetet kan man få en diskussion som innehåller fler vinklar.

Därför är det väldigt viktigt att vara lyhörd och respektfull så man inte kränker någon.

Klarar man det så är det en fördel att kunna diskutera politik. Man får ha lite fingertoppskänsla.«

Illustration: Shutterstock

Publicerad: måndag 8 oktober, 2018

Därför är det väldigt viktigt att vara lyhörd och respektfull så man inte kränker någon.