HR-hjältar

Svenska HR-hjältar

Den 9 oktober koras Sveriges största HR-hjältar på HR Galan på Cirkus i Stockholm. Här träffar du de nio nominerade!

REKRYTERINGSENHETEN

Trafikverket

På hisnande kort tid har Trafikverket tillsammans med den externa leverantören CGI utvecklat ett mycket ­effektivt rekryteringssystem. Som maximerar åskådligheten, guidar ­genom processen och minimerar administrationen vid nyanställningar.

»Normalt tar en sådan här system­utveckling 2–3 år, vi klarade det på åtta månader. Vi ska rekrytera 3 000 medarbetare de kommande tre åren och hade ett skriande behov av bättre systemstöd, så vi kunde inte vänta«, säger projektledaren Annica Thomsson.

»Målet var: ›Vi ska ta fram ­Sveriges modernaste rekryteringsverktyg!‹ Att vi klarat det beror på den agila utvecklingsprocessen, det höga engagemanget i projektgruppen och de goda inspelen från hela rekryteringsenheten.«

Sofia Dandenell

HR Business Partner, West & South, CGI

Som HR-ansvarig i regionerna West och South, har Sofia Dandenell ­drivit ett förändringsarbete som minskat medarbetaromsättningen, höjt enga­gemanget och ökat lönsamheten i en på alla sätt konkurrensutsatt bransch. Ett arbete som kommer att drivas vidare i hela landet.

»Vi har jobbat mycket aktivt med engagemanget, både i ledarskapet och medarbetarskapet. Och det ser vi resultat av på många sätt. Bland annat så görs 40 procent av våra rekryteringar via tips från våra medar­betare. Alla ska få tydliga mål och utvecklingsplaner och så är det givetvis viktigt att ha roligt på jobbet! Vårt jämställdhetsarbete och utvecklingen vi bidrar med i samhället ­skapar också stolthet hos våra ­medarbetare.«

Hanna Wiljebrand

Affärsutvecklare och HR-specialist, Create Business Incubator

Hanna Wiljebrand gör skillnad där företagsamheten bokstavligen gror. Hennes teamutvecklingsprogram STEP är ett HR-verktyg för startups som får idésprutornas visioner att bli hållbar verklighet.

»Oavsett om man har en bra idé och affärsplan så är det människor som gör verklighet av dem. Ett fungerande team är en av de absolut ­viktigaste delarna för att lyckas med en startup, ofta hamnar det i skymundan och det gör också att många går i konkurs. STEP är baserat på forskning och ger konkreta HR-verktyg för till exempel rekrytering, team­utveckling, ledarskap och inventering av kompetens. Det innehåller också skräddarsydda workshoppar. På sikt är syftet att programmet ska bli nationellt. Att på detta sätt få ­bidra till att människor lyckas med sina idéer och drömmar är verkligen ­meningsfullt.«

Henrik Dider

HR-direktör, Scandic Sverige

Henrik Dider ser olikheter som en tillgång i teambyggandet. Och det har verkligen gett resultat.

»Alla våra hotellgäster ska alltid få bästa möjliga service hos oss, alla gäster är olika, och den mångfalden återspeglas både i vår allmänna ­rekrytering och organisation. Den påverkar även hur vårt HR-team är sammansatt: Hela paletten av personligheter behövs för att skapa våra starka team.

Vi har lyckats bli den mest attraktiva arbetsplatsen inom vår näring ett antal år i rad och vi levererar det bästa ekonomiska resultatet i branschen och har samtidigt den största kundnöjdheten i branschen. När man hör någon av våra tjugoåriga medarbetare säga, medan de dukar upp frukostbuffén: ›Det räcker inte att det blir bra, det måste vara världsklass.‹ Ja, då vet vi att vi har lyckats med vår mission.«

Louise Ring 

HR-direktör, Axfood

Med sina inkluderingsinsatser och sitt djupa mångfaldsengagemang har Louise Ring bevisat att det går att bedriva en ekonomiskt framgångsrik livsmedelskoncern – med humanism och hållbarhet som ledord.

»Vi vill spegla samhället vi verkar i. En stor del av våra kunder har internationell bakgrund, 22 procent av våra medarbetare har också denna bakgrund. Och vi strävar efter att förhållandet ska vara likadant även bland våra ledare.«

Och lärlingsprogrammet för ­nyanlända, hur kom det till?

»Efter möten med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket där jag hela tiden stötte på hinder, tog jag ­saken i egna händer och drog igång ett program för nyanlända hos oss. Det är fantastiskt att se arbetsglädjen hos dessa duktiga människor ute i våra butiker. De är viktiga för vår framtida kompetensförsörjning.«

Lena Östblom 

HR-chef, Ängelholms kommun

Hennes arbetsplats har genomgått en fullständig omorganisation där 3 000 anställda har utbildats och vägletts i ett gemensamt agilt arbetssätt – med fokus på samspel och utveckling. Lena Östblom är den drivande HR-kraften bakom arbetet som lyckats göra Ängelholm till Sveriges första agila kommun. Och medborgarna är nöjda!

»Vad behöver våra medborgare av oss? Det var grundfrågeställningen när vi drog igång. Mest nöjd är jag med att det agila arbetssättet blivit vår gemensamma arbetsplatskultur. Och att det dessutom attraherar nya krafter att söka sig till oss. Ska vi lyckas producera kvalitativ välfärd nu och i framtiden tror jag att det är just detta som är avgörande: Stolta och engagerade medarbetare som lyfter en hel organisation!«

Madeleine Raukas 

Direktör Trafik och Service, SJ

Madeleine Raukas har tillsammans med sitt ledarteam lyckats få tågbolaget SJ att bli en arbetsplats med friskare medarbetare och ännu bättre kundbemötande.

»Vi har klara mål och en tydlig framtidsvision, som faktiskt sträcker sig fram till år 2040. Det gör det enklare för alla att få förståelse för vart vi ska även om vi har utmaningar på vägen dit. Nyckelordet har varit ­involvering. För att få med alla på ­resan och nå våra mål har vi ­satsat på framtidsdialoger tillsammans med våra medarbetare, utvecklat våra ­ledare och formen för våra ­arbetsplatsträffar. SJ är på en spännande utvecklingsresa där vi gör stora investeringar i tåg och medarbetare. Bara under de kommande åren ­rekryterar vi cirka 500 förare och tågvärdar.«

Petter Stordalen

Ägare Nordic Choice Hotels

Han är superentreprenören, miljö­kämpen och ägaren till Nordic Choice Hotels. En väldig verksamhet med 16 500 anställda där individen ändå alltid sätts i fokus.

»Jag har byggt ett företag som sätter kulturen och människorna främst. Detta präglar allt från huvudkontoret till hotellen. Till exempel samlar vi varje år så många vi kan till en kulturmönstring där vi involverar personalen i våra framtidsplaner, och skämmer bort dem med workshoppar och fest. Vi ser tydligt att när medarbetarna sätter ett högt betyg i våra årliga medarbetarundersökningar så ökar också gästernas trivsel på hotellen. Mår personalen bra så mår gästerna bra. En bra kultur kan du mäta i låg sjukfrånvaro – har du hög sjukfrånvaro har du troligen en dålig kultur och en dålig ledare.«

Morgan Alling 

Skådespelare, regissör och föreläsare

Genom sin realityserie har Morgan Alling på ett drabbande, humoristiskt och lösningsorienterat sätt riktat strålkastarljuset mot kränkningar och mobbning på våra arbetsplatser. Morgans mission är en riktig folkbildningsprestation!

»Jag har alltid jobbat mot kränkningar och brinner för att sprida kunskap om ett sunt arbetsliv. Arbetet med tv-serien har varit tungt, men också fantastiskt. Ingen ska behöva ha ångest och känna sig utsatt i sitt yrkesliv. Och det har varit en ­ynnest att se att man kan förändra en arbetsplats så att det blir roligt för alla att gå till jobbet.«

Text: Pontus Dahlman
Illustration: Stefan Lindblad
Foto: Karl Nordlund

Publicerad: måndag 8 oktober, 2018

Efter möten med Arbetsförmedlingen
och Migrationsverket där jag hela tiden stötte på hinder, tog jag saken i egna händer och drog igång ett projekt för nyanlända.