* Mia Bernhardsen, vd för Teknik­college, som är en kvalitets­stämpel för utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar.

kompetensförsörjning

Nystart för expertgruppen

Hur ska vi kunna ta tillvara all kompetens som människor har, och som inte alltid syns i merit­förteckningar? Vi pratade med
Mia Bernhardsen, vd för ­Teknikcollege*, och medlem i Valideringsdele­gationens nya expertgrupp.

Med din spetskompetens, vad hoppas du kunna tillföra?

»Jag vill bidra med kunskaper och erfarenheter av arbetet med branschvalidering. Industrin har jobbat mycket strategiskt med validering inom industriell pro­duktion.«

Vilken är den viktigaste frågan just nu för Valideringsdelegationen?

»Det är att hitta smarta system för utveckling, genomförande och uppföljning av validering. Inte minst handlar det om samordning mellan myndigheter.«

Om man kan nå en samsyn om validering och en nationell strategi, vad tror du det innebär för kompetensförsörjningen i framtiden?

»Rätt använd kan validering korta vägen till jobb och effektivisera utbildningsinsatser. Det är bra för företagen, den enskilde individen och för svensk konkurrenskraft.«

Publicerad: onsdag 10 oktober, 2018