Ledarskap

Bra chef=lönsam

Går det att sätta en siffra på dåligt ­ledarskap? Analysföretaget Brilliant Future har frågat 31 000 anställda i 87 svenska företag hur de tycker cheferna sköter sig – och sedan ställt svaren i relation till lönsamheten.

För de företag med höga ledarskapsindex (chefernas duglighet att leda en arbetsgrupp), så var avkastningen på eget kapital 49 procent. Jämför det med företag med låga ledarskapsindex, då var avkastningen 12 procent. Vi talar alltså om miljarder kronor mellan chefer som levererar och de som inte gör det.

I undersökningen fick hela 22 procent av cheferna så dåliga betyg att de inte bedömdes kunna klara sin uppgift.
Vad kännetecknar då en bra chef? Förmågan att ge feedback och förmedla en tydlighet i vilka förväntningar som finns var två efterfrågade egenskaper.

Illustration: Shutterstock

Publicerad: tisdag 16 oktober, 2018