Sofia Dandenell – Årets HR-medarbetare.

Årets HR-hjältar

Sofias sanning

I en exklusiv intervjuserie får du träffa årets HR-hjältar. Först ut var Petter Stordalen. Den här veckan pratar vi med Sofia Dandenell – Årets HR-medarbetare.

Som IT-företaget CGI:s HR-ansvarige i regionerna West och South har hon drivit ett förändringsarbete av makalösa mått. En minskad medarbetaromsättning, ett höjt engagemang och en ökad lönsamhet i en på alla sätt konkurrensutsatt bransch är några av resultaten av Sofia Dandenells insats. Och det handlar om ett arbete som kommer att drivas vidare i hela landet.

Hemligheten bakom framgången? Hennes svar är kanske förvånande, med tanke på de högteknologiska lösningar som CGI erbjuder kunderna.

»I vår bransch är våra medarbetare vår viktigaste tillgång«, säger hon.

»Vi verkar i en tid då det är hård konkurrens om kompetensen vi behöver, vilket gör att det är högsta prioritet för oss att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. Vi har jobbat aktivt med engagemang, vilket vi ser resultat av på många sätt, bland annat så görs 40 procent av våra rekryteringar via tips från våra medarbetare. Vårt jämställdhetsarbete och den utvecklingen vi bidrar med i samhället skapar också stolthet hos våra medarbetare.«

Hon stryker också under verksamhetens fundament.

»Rätt ledarskap är grunden till framgång. Vi kan prata om processer och ramverk, men min övertygelse är att det är ett tydligt, ansvarstagande och engagerat ledarskap som är avgörande. Du kan ha en situation som känns hopplös i ditt företag eller din organisation. Men så gör ni ett ledarbyte och allt faller på plats, det som var omöjligt blir enkelt.«

Sofia Dandenell flankerad av Maria Ragnarsson, Head of Human Resources Sweden CGI och Manne Didehvar, generalsekreterare Sveriges HR Förening.

Sofia Dandenell, som av kollegorna beskrivs som »fantastiskt energigivande«, återkommer ideligen till »humankapitalet«, och hur HR-teamets arbete också handlar om att bereda väg för en ständigt pågående personlig utveckling.

»Eftersom våra ledare och medarbetare efterfrågar detta så måste alla få tydliga mål och utvecklingsplaner. Man måste också skapa en känsla av ansvar genom hela organisationen, att vi tillsammans bygger vår verksamhet.

Hon ger ett exempel på hur man konkret skapar en sådan känsla:

»På CGI så kallas medarbetarna för medlemmar eftersom alla erbjuds att bli ägare genom ett förmånligt aktiesparprogram, det bidrar i allra högsta grad till ansvarskänsla. Och så är det givetvis viktigt att ha roligt på jobbet!«

»Vi har lyckats få upp HR–frågorna överst på agendan«, konstaterar hon.

En bevisat framgångsrik seger som det finns all anledning att inspireras av.

Foto: Jonas Borg

Publicerad: tisdag 30 oktober, 2018

Kriterierna för Årets HR-hjältar

 
Årets HR-medarbetare
En sann eldsjäl och inspiratör som stått upp för och trott på sin idé eller sitt projekt men dessutom uthålligt bedrivit ett förändringsarbete för att bryta ny mark. Här kan ett team eller enskild medarbetare nomineras.
 
 Årets HR-profil
Behöver inte vara en chef eller en HR-medarbetare utan en person som genom sina insatser har skapat exceptionellt goda förutsättningar för andra och väsentligen påverkat en eller fler medarbetare positivt i såväl arbetslivet som livet i stort.
  
 Årets HR-chef
Årets chef ska tillsammans med sitt team ha byggt en hållbar kultur där laget går före jaget. Tillsammans är nyckelordet där HR-chefens team och organisation i stort får människor att må och prestera bättre. Denna person ska vid flera tillfällen med sina osjälviska insatser ha bidragit till en positiv förflyttning vilken skapat ett hållbart arbetsliv med långsiktiga resultat för organisationen och dess medarbetare. Man kan vara en bred HR-chef eller chef för någon av disciplinerna inom HR.

 

Vi har jobbat aktivt med engagemang, vilket vi ser resultat av på många sätt, bland annat så görs 40 procent av våra rekryteringar via tips från våra medarbetare.