Huvudet på spiken ... Mobbare kan komma att riskera fängelse.

Spaning

Åtal för mobbning?

Att mobba någon är elakt och gement. Men är det olagligt?
Inte nu, men det kan bli.

Organisation Mot Mobbning (OMM) föreslår nu att en lag mot mobbning införs i brottsbalken. Den föreslagna formuleringen lyder:

»Den, som genom upprepade kränkande handlingar stöter ut annan ur en social gemenskap, som är av ­väsentlig betydelse för denne, dömes för mobbning till böter eller fängelse i högst två år. Var utstötningen uppsåtlig dömes för grov mobbning till böter eller fängelse i högst fyra år.«

Fördelen med en lagändring, menar OMM, är att händelserna då skulle utredas av en neutral part, vilket skolor och arbetsplatser sällan är. En kriminalisering skulle också innebära att frågan skulle få en helt annan tyngd.

Mobbning är kriminaliserat i flera andra länder och ansatser har gjorts även i Sverige. Centerpartiet beslutade vid sin partistämma 2013 att utreda om det gick att få en lagändring till stånd och miljöpartisten Mats Pertoft har lagt en motion med samma syfte.

Publicerad: måndag 5 november, 2018