Louise Ring, Årets HR-chef, och Manne Didehvar, generalsekreterare Sveriges HR Förening.

Årets HR-hjältar

Louise öppnar upp Axfood

I en exklusiv intervjuserie träffar vi Sveriges största HR-hjältar, som tidigare i höstas prisades på HR Galan. Den här veckan pratar vi med Louise Ring – Årets HR Chef.

Vissa väntar på att ramarna ska ändras. Andra tar itu med saken på egen hand. Årets HR-chef har fått utmärkelsen för att hon är »en strategisk och affärsorienterad visionär« med ett extraordinärt mod.

Inte konstigt att hon i sitt tacktal för utmärkelsen citerade norske filosofen Søren Kierkegaard:

»Att våga är att förlora fotfästet för en stund, att inte våga är att förlora sig själv.«

»Våga är precis vad vi har gjort. Vi har vågat utmana, stå på oss och hålla i«, säger Louise Ring, HR-direktör på Axfood.

Med sitt team har hon steg för steg moderniserat koncernens HR-arbete. Och »fått organisationen att förstå värdet av att jobba med ›typiska HR-frågor‹ som kultur och ledarskap«, berättar hon.

»Alla kan utvecklas och växa inom vår koncern. Ta till exempel min egen HR-organisation där vi har medarbetare med hög kompetens som driver stora projekt och förändringar i organisationen. Som digitalisering, utbildningar, nya arbetssätt … «

På senare tid har hon också fått stor uppmärksamhet för sitt omfattande arbete med mångfald och nyanlända.

»Arbetskraftsbristen är ju mycket stor nu, så de nyanlända är otroligt viktiga för vår medarbetarförsörjning. Vi vill spegla det samhälle vi verkar i och komma i kontakt med kompetens vi annars skulle missat. På samma gång vill vi ta ett samhällsansvar«, säger Louise Ring.

För att kunna bereda vägen till anställning hade hon en mängd möten med Arbetsförmedlingen, och även träffar med Migrationsverket.

»Men våra önskemål och idéer möttes alltid av en massa hinder och svårigheter, så då sa jag till sist: Vi tar saken i egna händer och göra ett eget lärlingsprogram hos oss.«

Under det 12 månader långa programmet består 75 procent av tiden av praktiskt butiksarbete och 25 procent av utbildning. Antingen i svenska språket, eller den som ingår i Handelns yrkespraktik.

»Nu när allt har rullat igång är det fantastiskt att se arbetsglädjen hos dessa duktiga människor, och hur nöjda butikscheferna är ute i våra butiker.«

Hur kan en HR-stab nå mål av den här kalibern, berätta: vilken är din HR-käpphäst?

»Sätt upp ett mål komplett med siffror att ta spjärn emot. Sedan: Mät, och följ upp!«

 

Foto: Jonas Borg

Publicerad: torsdag 8 november, 2018

KRITERIERNA FÖR ÅRETS HR-HJÄLTAR

 
Årets HR-medarbetare
En sann eldsjäl och inspiratör som stått upp för och trott på sin idé eller sitt projekt men dessutom uthålligt bedrivit ett förändringsarbete för att bryta ny mark. Här kan ett team eller enskild medarbetare nomineras.
 
Årets HR-profil
Behöver inte vara en chef eller en HR-medarbetare utan en person som genom sina insatser har skapat exceptionellt goda förutsättningar för andra och väsentligen påverkat en eller fler medarbetare positivt i såväl arbetslivet som livet i stort.
  
Årets HR-chef
Årets chef ska tillsammans med sitt team ha byggt en hållbar kultur där laget går före jaget. Tillsammans är nyckelordet där HR-chefens team och organisation i stort får människor att må och prestera bättre. Denna person ska vid flera tillfällen med sina osjälviska insatser ha bidragit till en positiv förflyttning vilken skapat ett hållbart arbetsliv med långsiktiga resultat för organisationen och dess medarbetare. Man kan vara en bred HR-chef eller chef för någon av disciplinerna inom HR.

 

Våga är precis vad vi har gjort. Vi har vågat utmana, stå på oss och hålla i.