Kultur

Res schyst!

När det är dags att handla upp resor och hotelltjänster – hur tänker den offent­liga sektorn?

Nätverket Schyst resande har gått ­igenom ­resepolicyerna hos åtta statliga myndigheter, fyra landsting och 16 kommuner som alla valts ut slumpmässigt. Genomgående slår undersökningen fast att policyerna är alldeles för svagt formulerade.

Exempelvis är det endast fyra av 28 som har skrivningar om alkoholkonsumtion under resan. Bara två tar ställning mot sexköp. Inte en enda tar upp att de ska gynna det lokala näringslivet i de länder de ­besöker. 

Läs rapporten i sin helhet och få tips och inspiration på schystresande.se.

Publicerad: måndag 26 november, 2018